« Обратно към ПРОДУКТИ

термостатен смесителен вентил със защита от прегряване, Honeywell TM200

ТМ200 термостатен смесителен вентил служи за контрол на температурата на водата и се използва за централизиран контрол на източника на топла вода, или за локален контрол на точката на потребление. Също така се използва за хибридни системи, използващи и слънчева енергия, в отоплителни системи с подово отопление или за системи с ограничение на връщаната към котела вода. В системи със смесителен кръг, KB191 трябва да бъде монтиран, за да предпазва от охлаждане на изхода.

СредаВода
Материал на корпусамесинг
Макс. раб. темп.90oC
Диапазон на заданието30 ... 60oC
Допълнително описание
Високочувствителен температурен елемент с добра чувствителност към температурата на водата дори при малък поток
Лесна настройка на желаната температура
Защита от попарване - подаването на топла вода се прекратява автоматично при липса на студена вода докато температурата на топлата вода не спадне с минимум 10 К над заданието на изхода
Ако на входа няма подаване на топла вода се прекратява автоматично подаването на студена вода
Използваните за изработката материали са устоичиви на котлен камък