« Обратно към ПРОДУКТИ

термостатни глави HERZ-Design DE LUXE с отдалечена настройка

1. HERZ-Design-Термостат с отдалечена настройка Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28°С, регулируема защита от студ при около 6°С. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 2 000 мм. Дизайн – мрамор.

2. HERZ-Design-Термостат с отдалечена настройка Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28°С, регулируема защита от студ при около 6°С. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 2 000 мм. Дизайн – графично черно.

3. HERZ-Design-Термостат с отдалечена настройка Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28°С, регулируема защита от студ при около 6°С. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 2 000 мм. Дизайн – алуминий.

4. HERZ-Design-Термостат с отдалечена настройка Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28°С, регулируема защита от студ при около 6°С. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 2 000 мм. Дизайн – графично синьо.