« Обратно към ПРОДУКТИ

тръбна изолация АЕРОФЛЕКС KFLEX

РАЗМЕР: 15х6           6Х13       28х19
18х6         15Х13       35х19
22х6         18x13        42х19
28х6         22x13        54х19
35х6         28x13        64х19
42х6         35x13        76х19
18х9         42x13        89х19
22х9         48x13      108х19
28х9         54x13      133х19
35х9         64х13      160х19
42х9         67х13
48х9         70х13
54х9         76х13
60х9         89х13
64х9       108х13
67х9       114х13
70х9       133х13
76х9       160х13
89х9
108х9
114х9