pixel

Продукти и оборудване за третиране на отоплителни, климатични и слънчеви инсталации

Водата, която циркулира в затворени отоплителни и охладителни системи е корозивна и създава отлагания, водещи до риск от неочаквани пробойни и загуба на ефективност.

За да се предотвратят и решат тези проблеми, е необходимо в инсталациите да се добавят специфични химикали и да се оставят да циркулират в тях.

Ако става въпрос за:
Нови инсталации, то достатъчно е да се премахнат остатъците от монтажа, греси и масла с почистващ препарат и да се добави защитен химически продукт (инхибитор).
Частично компрометирани инсталации, то е необходимо да се премахнат утайките, корозионните остатъци и металните отлагания чрeз химическо промиване и добавяне на химическа защита (инхибитор).
Силно замърсени инсталации е необходимо да се премахнат металните оксиди и отлаганията от котлен камък със силно действащ възстановяващ препарат чрез използване на помпа с висок дебит, след което да се добави инхибитор.

В случай на подово отопление (работещо при ниска температура) е нужно да се добави биоциден дезинфектант за елиминиране и предотвратяване на корозия от бактериален произход.

В условията на студен климат системите трябва да бъдат защитени с антифриз.

Водата, която циркулира във водните системи (студена вода и битова гореща вода) трябва да се обработва с дезинфектанти и с химикали, предпазващи от отлагането котлен камък и от корозия.
Парата, произведена от парогенераторите е силно корозивна, следователно вода трябва да се третира със специфични инхибитори на корозия.

Препарати за третиране на отоплителни инсталации:

Long Life 100/100 Pocket
Инхибитор на корозия

Не киселинен продукт, за предпазване от корозия и котлен камък в котли и отоплителни системи. Намалява образуването на газове в инсталацията. Подходящ за всички метали, включително алуминий.
– Long Life 100. Дозира се 1 литър продукт на всеки 100 литра вода в инсталацията (една туба от 1 литър за инсталация с 8/10 радиатори).
– Long Life 100 Pocket. Разрежда се 100 g продукт в 1 литър вода, по възможност деминерализирана. Количеството е достатъчно за 100 литра вода в системата (едно пакетче от 100 грама за системи до 8/10 радиатори).

Long Life 200
Намаляване на шума

Некиселинен продукт за премахване на проблеми, дължащи се на наличие на котлен камък в котли и отоплителни системи. Подходящ за всички
метали, включително алуминий. Дозира се 1 литър продукт на 100 литра вода в инсталацията (една туба от 1 литър за инсталация с 8/10 радиатори).

Long Life 300
За почистване на нови инсталации

Почистващ и декапиращ продукт с неутрално рН, с почистващо и пасивиращо действие. Премахва остатъците от заваряване, греси и масла, които могат да присъстват в нови отоплителни системи. Подходящ за всички метали в инсталацията, включително и алуминий. Дозира се 1 литър продукт на всеки 100 литра вода в инсталацията (една туба от 1 литър за инсталация с 8/10 радиатори).
Оставя се да циркулира до 24 часа в инсталацията чрез циркулационната помпа на котела, след което трябва да се промие обилно с вода.

Long Life 400/400 Pocket
Възстановителен препарат

Некиселинен възстановяващ продукт за премахване на утайки, остатъци от корозия и отлагания,  образували се с течение на времето в отоплителните системи. Препоръчва се за подово отопление. Подходящ за всички метали, включително алуминий.
Long Life 400. Доза 1 литър продукт на 100 литра вода в инсталацията (една туба от 1 литър за инсталация с 8/10 радиатори).
Long Life 400 Pocket. Разрежда се 100 g продукт в 1 литър вода, по-добре, ако e деминерализирана.  Количеството е достатъчно за 100 литра вода в системата (едно пликче от 100 g е достатъчно за инсталация с 8/10 радиатори).
Оставя се да циркулира до 1 седмица чрез циркулационната помпа на котела. За да се ускори възстановяването, може да се използват помпите LL Superflush. След завършване е необходимо обилно промиване с вода.

Long Life 410/410 Pocket
Възстановителен препарат за традиционни отоплителни системи

Специфичен възстановяващ продукт за премахване на метални утайки, остатъци от корозия и отлагания, които се формират в отоплителните
системи. Да се използва при работеща инсталация, за да се възстанови топлообменника и циркулационната помпа. Подходящ за всички метали, включително алуминий.
Long Life 410. Доза 1 литър продукт на 100 литра вода в инсталацията (една туба от 1 литър за инсталация с 8/10 радиатори).
Long Life 410 Pocket. Разрежда се 100 g продукт в 1 литър вода, по-добре, ако e деминерализирана.  Количеството е достатъчно за 100 литра вода в системата (едно пликче от 100 g е достатъчно за инсталация с 8/10 радиатори).
Оставя се да циркулира 24 часа чрез циркулационната помпа на котела. След завършване на цикъла е необходимо обилно промиване с вода.

Long Life 500
Антифриз с инхибитор на корозия

Концентриран нетоксичен антифриз със специфични инхибитори за ограничаване на отлаганията и корозията в отоплителните системи при студен климат. Подходящ за всички метали на системата, включително и алуминий. Дозата е в зависимост от необходимото ниво на защита от замръзване.

Long Life 710/710 Pocket
Биоциден дезинфекциращ препарат

Продукт без окислително действие за премахване на бактериите в системи за подово отопление. Подходящ за всички метали, включително алуминий.
Long Life 710. За замърсени системи дозата е половин литър от продукта на 100 литра вода в системата. Трябва да се остави да циркулира до 24 часа чрез циркулационната помпа на котела. След обработката се източва и системата се възстановява с LL100 и LL710.

За нови или незамърсени системи, дозата е половин литър от продукта, който се оставя в системата.
Long Life 710 Pocket. Разредете 100 g продукт в 1 литър вода, по-добре, ако е деминерализирана. Количеството е достатъчно за 100 литра вода в системата. За замърсени системи трябва да се остави да циркулира 24 часа чрез циркулационната помпа на котела. След обработката се източва и системата се възстановява с LL100 Pocket и LL710 Pocket. За нови или незамърсени системи, оставете продукта вътре в инсталацията.
За да се ускори измиването може да се използват помпите LL Superflush.

Long Life 710
Силно действащ възстановяващ продукт

Продукт със силно разграждащо и почистващо действие за премахване на големи количества метални оксиди и мащабни отлагания, образувани с течение на времето в отоплителните системи. Подходящ за всички метали на системата, включително и алуминий. Дозата е 1 литър продукт на 100 литра вода в инсталацията. (една туба от един литър е достатъчна за инсталация с  8/10 радиатори). За да се използва с помпа с висока циркулация LL Superflush.

Long Life Sealer
Течен уплътнител

Течен уплътнителен препарат за отстраняване на малки течове (до 50 литра на ден) в отоплителни системи. Подходящ за всички метали в инсталацията, включително алуминий. Доза – 1 литър продукт на 100 литра вода в система. Продуктът се оставя да циркулира в инсталацията.

Gel Termol ECO
Екологичен антифриз

Концентриран, безцветен, атоксичен антифриз, получен на базата на органични продукти. Формулиран е като алтернатива на антифризни течности на базата на пропиленгликол. Предпазва от замръзване отоплителните системи, които остават неработещи за дълго време. Може да се използва в охлаждащите вериги на машини в хранително-вкусовата промишленост.

Gel Termol АТ/АТ-20
Нетоксичен антифриз

Безцветен, нетоксичен антифриз на базата на пропиленгликол. Предпазва от замръзване отоплителните системи, които остават неработещи за дълго време. Предлага се и във вариант готов за употреба, за защита от замръзване при температури до минус 20°C.

Poly AP
Инхибитор на корозия

Течен продукт на базата на филмиращи алифатни полиамини със защитно действие против отлагане на котлен камък и корозия за отоплителни инсталации, съдържащи стомана, чугун, мед, алуминий. Да се използва чрез директно дозиране или с помощта на пропорционални дозиращи помпи. Начална дозировка: 0,5%.
Препарати за слънчеви инсталации

Long Life 100 Solar
Нетоксичен термофлуид с инхибитор

Готов за използване мултифункционален продукт за контрол на корозионни явления и предпазване от котлен камък и защита на слънчевите отоплителни системи от замръзване до минус 20°C. Подходящ за всички материали, обикновено присъстващи в отоплителни инсталации.

Long Life 200 Solar
Почистващ препарат за слънчеви инсталации

Готов за използване продукт с разграждащо и почистващо действие за отстраняване на утайки и отлагания, формирани при нормалното разграждане на термофлуида в слънчеви инсталации. Подходящ за всички материали, които обикновено присъстват в тези системи.

Препарати за климатични системи

Poly Ice
Инхибитор на корозия

Антикорозионен течен продукт за предотвратяване на корозия и отлагания, дължащи се на водата, с която се пълнят и допълват охладителните  системи. Дозира се директно или с помощта на пропорционални дозиращи помпи.

Gelcid
Алгицид

Течен продукт против водорасли за охладителни системи, басейни, фонтани, пожарни резервоари.

Начална дозировка: 10 ppm.

Polyvapour
Инхибитор на корозия за пара

– Polyvapour S
Специфичeн продукт за обработка на парогенератори, захранвани с омекотена вода.
– Polyvapour D
Специфичeн продукт за обработка на парогенератори, захранвани с деминерлизирана вода.
– Polyvapour A
Специфичeн продукт за обработка на парогенератори, използвани в хранително-вкусовата промишленост.

Gelfhos L/L15
Препарат против отлагане на котлен камък и против корозия

Готов за използване на течен продукт за предотвратяване отлагането на котлен камък и защита от корозия на битови и промишлени водни системи. Gelphos L е предназначен за вода с ниво на твърдост по-висока от 15°F.
На разположение е и версия L15 за вода с ниво на твърдост по-ниска от 15°F. Прилага се с пропорционални дозиращи помпи Dosamatic PP/PPI BIG.

Gelclor
Дезинфекциращ препарат

Готов за използване на течен продукт на базата на натриев хипохлорид, за дезинфекция на водата в граждански и индустриални водни системи. Да се използва с пропорционални дозиращи помпи (Dosamatic PP/PPI BIG).

Gel Peracetic
Силно действащ дезинфекциращ продукт

Концентриран течен продукт на базата на пероцетна киселина, за отстраняване на органични и неорганични депозити в битови и промишлени водни системи. Специфичен за дезинфекция на цистерни, резервоари и бойлери за топла вода. В състояние е да отстрани мащабни отлагания от органичен характер (биофилм). Подходящ за възстановяване на системи с проблеми с легионела.

Оборудване

Superflush 40
Мобилна помпа за промиване

Мощна циркулационна помпа за почистване на котлен камък, отлагания и възстановяване на традиционни и подови отоплителни системи.
Ергономична и лесна за употреба.
Снабдена е със система за реверсиране на потока.

Superflush 30
Помпа за промиване

Помпа за промиване на отлагания и възстановяване на традиционни и подови отоплителни системи.

Снабдена е със система за реверсиране на потока.

Wheely Soft
Мобилен омекотител

Мобилен омекотител за вода за пълнене на традиционни и подови  отоплителни системи.
Ергономичен и лесен за транспортиране.
Работи с батерия.

След употреба се регенерира с наситен солен разтвор Gel Brine.

Boy Jet 4 Solar

Центробежна помпа за пълнене и възстановяване на соларни отоплителни системи.

Проверка на херметичност до 3 бара.

Ръчна помпа

Помпа за ръчно пълнене на химикали за възстановяване, против котлен камък и корозия, против замръзване, инхибитори в отоплителни инсталации. Доставя се с фитинги и адаптори.

В следваща публикация ще разгледаме мощни препарати за почистване на топлообменници от котлен камък.

За подробна информация и консултации ни търсете на фирмените телефони.

Може да харесате още...