pixel

Продуктова гама за подово отопление от Овентроп

В днешно време все повече се търсят начини за енергоспестяване, което се дължи не само на непрекъснато покачващите се цени на горивата, а и на стремежа за опазване на околната среда. Именно поради тези причини повърхностното отопление и охлаждане придобива все по-голямо значение при избора на отоплителна или охладителна система, било то за ново строителство или при реновиране на стари сгради.

Осигуряването на оптимална температура, както при отоплителен режим, така и при сменящ се режим (отопление и охлаждане), може да се постигне икономично. От една страна, при използването на повърхностите в помещението за постигане на желаната температура се извършва топлообмен между значително по-големи площи, отколкото при използването на радиатори. От друга страна температурата на водата в подавщата тръба, както при отопление, така и при охлаждане, не се отклонява много от температурата на помещението (при режим на отопление температурата в подаващата тръба е около 35°С вместо 70°С; а при режим на охлаждане не пада под 16°С).

Това позволява използването на източници на отопление и охлаждане, които пестят енергия и щадят околната среда – топлогенератори, нискокалорични котли, термопомпи, охладена  ладенчова вода. Друга възможност за енергоспестяване, без това да попречи на постигането на оптимална температура, е намаляването на стайната температура от обичайните 22°С на 20°С.

Освен това подовото отопление вдига по-малко прах от радиаторното и чрез поддържането на пода сух, предпазва от микроби, акри и плесен, които могат да предизвикат алергии.

Овентроп произвежда висококачествени компоненти и цялостни системи за повърхностно отопление и охлаждане. Фирмата предлага:
– системи “Cofloor” за полагане на тръби с разпределител;
– система за стенно отопление “Cofloor”;
регулатори на температурата;
задвижващи устройства;
регулиращи станции;
– системи за свързване на повърхностно отопление без разпределител;

Системата релефна плоча „Cofloor“ на Oventrop със съгласувани помежду си компоненти дава възможност за бързо полагане само от един човек. Релефната плоча NP-35 играе ролята на топло- и шумоизолация. Тя се поставя направо върху бетона или върху допълнителна изолация, ако се налага. Специфичната геометрия на плочата (размер на растера 5 cm) дава възможност да се положат „Copex“ PE-X-тръби, както и многослойни свързващи тръби „Copipe“ с размери 14 и 16 mm.

Релефните плочи могат да се положат лесно и икономично, както в малки помещения с повече ъгли, така и в помещения с голяма площ. Благодарение на PE-фолиото на окантващите изолационни ленти и на препокриването на релефните плочи в крайните им редове се получава плътна повърхност, така че не е необходимо друго уплътнение преди нанасянето на цимент или течна замазка.

Растерът за полагане от 50 mm и специфичната геометрия на релефа (форма на гъба) дават възможност за прецизно полагане на тръбите, дори при диагонално полагане.

Релефите на PS-фолиото са изцяло запълнени с полистирол. Това повишава устойчивостта им при стъпване върху тях по време на монтажа на тръбите и осигурява здраво фиксиране на тръбите за отопление или охлаждане.

Икономичните системи на Oventrop Cofloor“ система със скоби, системата релса с клеми за сгъваема плоча и изолираща основа, се състоят от сгъваема плоча 2 x 1 m, съотв. изолираща основа 10 x 1 m за използване на циментова или течна замазка. Направени са от EPS и са ламинирани с PPH-фолио с щампа с растер за полагане на тръбите (интервали на растера 50 mm).

Препокриването на фолиото в края има самозалепваща лента на дългата страна. По този начин се предотвратява проникването на влага при нанасянето на циментовата или течната замазка в разположената отдолу изолация.

Закрепването на пластмасовите тръби на Oventrop Copex“ или на многослойните свързващи тръби „Copipe“ от 14 или 16 mm става с помощта на скоби-игли или самозалепващи се релси от полипропилен.

Сгъваемите плочи и изолиращите основи се поставят директно върху бетона или върху допълнителна изолация, когато такава е необходима.

Сгъваемата плоча и изолиращата основа „Cofloor“ със скоби-игли или с релса с клеми позволява икономично, бързо и лесно полагане на компонентите.

Щампата с растера за полагане позволява отоплителните тръби да се поставят под формата на меандри или спирала.

Подсиленото PPH-фолио гарантира здравината/издържливостта на скобите-игли и качествения монтаж на самозалепващите се релси за полагане на тръбите.

Ясният растер улеснява поставянето на тръбите под права линия при закопчаването със скоби с помощта на лесния за употреба инструмент на Oventrop.

Освен системите с релефна плоча и със скоби, при които се използва мокър под, Oventrop предлага и система за сухо строителство „Cofloor“. Компонентите за сухото строителство намират приложение както за модернизиране на стари постройки, така и в новото строителство. Системата на Oventrop за повърхностно отопление/охлаждане „Cofloor“ за сухо строителство може да се използва и със стандартните подови настилки, но може и да се комбинира с традиционните циментова или течна замазка.

Основата на „Cofloor“ за сухо строителство се състои от разпенен полистирол с дебелина 25 mm. Той играе ролята на изолация и едновременно с това служи за трегер на отделните топло-/студено-проводими ламели за сухо строителство.

Специфичната подредба на жлебовете в основата позволява полагане на многослойна свързваща тръба на Oventrop Copipe“ с размер 14 x 2 mm както под формата на меандри, така и като охлюв. Възможни са и други варианти на полагане.

За отопление Oventrop препоръчва поставянето на многослойна свързваща тръба „Copipe“ заради ниския й коефициент на разширяване в сравнение с пластмасовите PE-X-тръби. По този начин се осигурява безшумната им работа в топло-/студенопроводимите ламели.

Ламелите за сухо строителство са от поцинкован стоманен лист с дебелина 0,5 mm и осигуряват оптимална топло-/студенопроводимост в сухи подови настилки, както и в циментов или течен под.

Практичната перфорация на ламелите (дължина на листа 998 mm) позволява оптималното им поставяне в помещенията.

За да се постигне пълна икономичност и удобство на подовото отопление, полагането на тръбите трябва да стане по точно пресметнат план и изискванията на подовата конструкция трябва да се спазват. От съществена важност са осигуряването на подходяща температура на отопляващата течност в подаващата тръба и разпределянето на обемните дебити в отделните отоплителни кръгове на разпределителния колектор от неръждаема стомана.

Регулиращата станция „Regufloor H“ с постоянни стойности се свързва към разпределителен колектор от неръждаема стомана „Multidis SF“ за подови отопления. Тя регулира температурата на топлоносителя като я поддържа постоянна (регулиране с постоянни стойности) чрез смесване на връщащата вода от долния разпределител чрез температурен регулатор с контактен датчик и с трипътен вентил.

Диапазон на регулиране 20-50°C
Макс. работна температура 50°C
Макс. работно налягане 6 bar
kvs-стойност 4,0

Циркулацията на топлоносителя в отоплителните кръгове на подовото отопление се осъществява от електронно регулирана помпа.

За да се предпази инсталацията от свръхтемпература, когато напр. температурният регулатор спре да функционира, в регулиращото устройство допълнително е инсталиран модул за изключване на помпата.

Предимството на регулиращата станция „Regufloor H“ е възможността да се интегрира регулатор на температурата в подаващата тръба на подовото отопление с отоплителния кръг на радиаторната система.

Регулирането на температурата в подаващата тръба може да стане и директно при топлинния генератор със системата за котелна връзка „Regumat F-130“ на Oventrop. Температурата в подаващата тръба се регулира от температурен регулатор с потопяем датчик и от трипътен вентил. При използването на този метод в целия щранг на отоплителната инсталация се задвижва с температура в подаващата тръба, подходяща за повърхностно отопление.

Системите за полагане с релефна плоча, със скоби, за сухо строителство и с релси с клеми могат да осигурят приятна температура в помещенията и по време на топлите дни. За тази цел през тръбите се пуска студена, вместо гореща вода. При тази охладителна система не се наблюдават течения, висока скорост на движение във въздуха, образуване на прах и високо ниво на шума, които са типични за класическите системи, при които охлаждането става чрез разместване на въздуха в помещението. Освен това обмяната на енергия между хората и охлаждащите повърхности става предимно чрез излъчване, което съответства на естествените съотношения в топлинния баланс на човешкото тяло.

При редуване на захранване на системата с гореща или студена вода, освен че се настройва допустимата температура в подаващата тръба на отоплението, при охлаждането тя също трябва да се контролира. За тази цел Oventrop предлага регулиращата станция „Regufloor HC“, която поддържа температурата на течността и в режим на охлаждане. Трипътният вентил се задвижва от електромоторно триточково задвижващо устройство 24V (0-10V), което получава сигналите за затопляне или охлаждане от електронен стаен термостат.

Комплектът за регулиране на температурата в подаващата тръба за съобразено с околната температура отопление и охлаждане чрез повърхностни отоплителни и охладителни системи позволява напълно автоматично превключване в режим на отопление и охлаждане, в зависимост от потребността.

Комплектът за регулиране на температурата в подаващата тръба включва:
– климатичен регулатор отопл./охл.;
– изнесен сензор;
сензор за t°С в подаващата тръба;
– стаен измервателен преобразувател;
Memorystick;
електротермично задвижващо устройство;
електромоторно задвижващо устройство;
– електрически регулатор, прикрепен към тръбатa.

Регулаторът за отопление/охлаждане намира универсално приложение в отоплителната и охладителната техника, напр. за регулиране на температуратa в подаващата тръба при системи за повърхностно отопление/охлаждане. Той има интегрирани измервателна, регулираща и времева функции чрез пропорционално-интегрален регулатор и предварително настроени параметри за лесно пускане в експлоатация. В определени случаи на употреба може да се използва дистанционно управление (за дистанционно управление на режима на работа, за корекция на номиналните стойности и за настройка на часовника).

Стайният измервателен преобразувател изчислява точката на оросяване на влажността на въздуха, като по този начин в комбинация с регулатора за отопление/ охлаждане предпазва от кондезообразуване по тръбопроводите и охлаждащите повърхности.

Повече информация за продуктовата гама за подово отопление, както и за останалите продукти на Oventrop, може да намерите на нашия уеб-сайт.

Фирма F.W. Oventrop GmbH & Co. KG ще вземе участие на специализираната изложба Булконтрола, която ще се проведе в Интер Експо Център от 26 до 29 май 2009 год. Може да ни посетите в Зала 3, щанд В4.

Очакваме ви!

Може да харесате още...