pixel

Проект с евро-финансиране вече произвежда водорасли за биогорива

Проект с евро-финансиране вече произвежда водорасли за биогорива

Проект за производство на биогорива от водорасли, подкрепен с финансиране от Европейския съюз, вече „пожъна“ първата си реколта водорасли в „завода“ си в южната част на Испания.

В “All-gas ” ще обработват бързо развиващи микроводорасли с помощта на хранителни вещества от отпадъчните води. След това, чрез по-нататъшни процеси, от тях ще се генерира биометан, който може да бъде уловен и използван като транспортно гориво.

Водорасловата биомаса, получена от първата реколта водорасли, показва висок енергиен потенциал. Капацитетът е за производството на 200-300 литра газ метан от всеки килограм преработена биомаса, посочи компанията-разработчик Aqualia.

“Този оригинален нов подход към биоенергията означава, че Испания с нейното население от 40 милиона може да захранва 200 000 превозни средства всяка година само чрез една тоалетна“, каза Франк Рогайя, координатор на проекта и директор по иновациите и технологиите на FCC Aqualia.

Проектът е на обща стойност 12 милиона евро. От тях около 7,1 милиона евро са осигурени по схема за финансиране от ЕС. Стремежът на страната е 10% от енергията, която се използва в транспортния сектор, да идва от възобновяеми източници до 2020 година. Проектът въплъщава големите надежди водорасловите биогорива да облекчат този преход. Водораслите за предпочитане пред другите методи за добив на биогориво, които разчитат на палми, царевица и други култури, изискващи използването на земеделска земя.

Въпреки това разработването на технологията е все още на много ранен етап. Много от големите корпорации по света инвестират в технологии за производство на биодизел, но малко от тях имат успех засега.

Ако испанският проект, стартиран през май 2011 г., продължи със сегашните си темпове, то изграждането на 10 хектара завод в Чиклана, Южна Испания, ще може да завърши до 2016 г., според FCC Aqualia.

Може да харесате още...