Проектът „Микадо Хаус“ – Система за отопление и битова гореща вода в нова интересна пететажна сграда

danfoss

Консултантската инженерна компания MidtConsult A/S от Хернинг работи по много от престижните строителни проекти в страната. В продължение на повече от 20 години компанията избира Gemina Termixa A/S, член на семейството  на Данфосс, като предпочитан доставчик на топлофикационни абонатни станции, както за малки, така и за големи строителни проекти в цяла Дания.

Неотдавна двете компании работиха заедно по инсталирането на компактни топлофикационни абонатни станции в Микадо Хаус – голяма търговска сграда, която се строеше в Орестаден.

Компактна абонатна станция за офис сграда с площ 20 000 m²

Данфосс трябваше да достави компактна абонатна станция за отопление и производство на битова гореща вода за една пететажна офис сграда с просторно преддверие, паркинг на сутеренния етаж и една по-малка търговска зона. Компакт-ната станция захранва сграда с площ 20 000 m².

Забележителни знания за изисквания-та на топлофикационните централи

Според ръководителя на проекта Лейф Нихолм от MidtConsult A/S, Данфосс бил избран, както при много предишни случаи, понеже компанията е известна с това, че предлага комплексни решения. ”За нас ангажирането на Данфосс в проектите ни е много облекчаващо, понеже те имат удивителни познания за датските топлофикационни централи. За изготвянето на спецификация за „Микадо Хаус“, от нас се искаше само да посочим местоположението на сградата и необходимите товари. На тази база Данфосс в много кратки срокове успя да оразмери решение според конкретните изисквания на местната топлофикационна централа. Това бе неоценима помощ за нас, тъй като спестихме много време, което иначе иначе бихме изгубили за продължително проучване”, обяснява Лейф Нихолм относно избора на доставчик.
Стандартна система с възможности по поръчка

Лейф Нихолм продължава: ”Дори когато системата е стандартна те могат да из-готвят специализирано решение чийто

параметри да бъдат точно такива, каквито са необходими, за да отговарят на специ-фикацията на сградата и на местните изисквания”.

Времето за инсталиране бе съкратено най-малко с 14 дни

Лейф Нихолм изтъква, че комплексното проектиране е едно от съществените пре-димства: ”Голямата разлика е в това, че Данфосс може да проектира и изработи компактните абонатни станции много преди самата сграда да бъде построена. По мои пресмятания сме спестили поне 14 дни като избрахме компактна абонатна станция пред несглобена система, която да бъде монтирана на място”.

В случая с Микадо Хаус компактната стан-ция бе готова за инсталиране още когато сградата бе издигната. Всъщност тя влезе в употреба още при съхненето на бетона.

Вече повече от 20 години MidtConsult A/S ползва експертния опит на фирмата на Данфосс Gemina Termix A/S. Лейф Нихолм описва тяхното сътрудничество като безпроблемно и изтъква, че ключов фактор за успеха му е гъвкавостта на Данфосс. Гъвкавост, с която се характеризира не само компанията като такава, а и прило-жимостта на нейните продукти.

danfoss

Данни
Архитект: Arkitema A/S
Местоположение: Орестаден, Дания
Площ: 20 000 m²
Предназначение: Търговско
Готовност за нанасяне: 2010 год.