pixel

Проектиране на ефективна инсталация с газов кондензен котел в 4 стъпки

Hoval

Има ли начин да намалите разходите за отоплението на сгради и в същото време да опростите проектирането и монтажа на инсталацията? Експертите на Hoval дават четири полезни съвета както за ахритекти и проектанти, така и за инсталатори и инвеститори.

1. Оптимизация на котелно помещение – съвети на експерти:
правилното оразмеряване на необходимата мощност за отопление и загряване на битова гореща вода, ще избегне излишните цикли на стартиране и спиране на котела;
осигуряване на правилно балансирана инсталацията чрез инсталиране на компоненти като баланс вентили;
оразмеряване на котлите според реалните нужди на инсталацията. Например, при реконструкция на сградата и инсталацията не бива да се заменя новия котел със същата мощност на стария котел. В миналото съществуваше практика за запасяване в мощностите за отопление, поради недобрата изолация на сградата и лоши коефициенти на ограждащите елементи като прозорци, врати, покрив и други. При реновация на сградата е много важно да се изчислят мощностите, които реално ще бъдат небходими в новите условия и също спрямо анализ на начина на ползване на инсталацията до момента;
правилно регулиране на отоплителните  криви, както и избор на вътрешна отоплителна инсталация и бойлери за гореща вода с висока делта Т стойност, за да се осигури по-ниска температура на връщане. Правилото е: колкото по-ниска температура връщаме в кондензния котел, толкова повече усилваме степента му на ефективност. На базата на този параметър един и същи котел може да даде много различни показатели;
поддържане на добро качеството на водата в отоплителните мрежи е също от значение и  има пряко влияние върху ефективността и рентабилността на отоплителните системи с кондензни котли.

hoval

Много е важно да се поддържа оптимално качество на водата в топлофикационните мрежи.

2. Установяване на “диалог” между производството и потреблението на енергия

В отоплителната система често сме свидетели на грешни “диалози”: съоръженията, генериращи енергия, се отклоняват от реалните нужди, защото всяко устройство е независимо и не комуникира с останалите. Съвместимата работа на елементите в инсталацията е необходимо условие за икономия на енергия. И така, как можете да оптимизирате енергийните разходи на отоплителна инсталация?

За разлика от други производители, Hoval разработва продукти, които са проектирани да общуват помежду си, да работят в симбиоза и да си сътрудничат по още по-ефективен начин. Ефективността им е още по-добра, когато устройствата са инсталирани заедно и образуват едно цяло системно решение.

Вземете пример със системното решение за отопление и битова гореща вода, което се състои от:
– кондензационен газов котел UltraGas®;
– буферен съд EnerVal;
– станция за подгряване на вода за БГВ – TransTherm aqua F-GSWT.

Hoval

Хидравлична схема на ново решение, комбиниращо отопление с кондензационен газов котел UltraGas®, буферен съд и станция за подгряване на гореща вода TransTherm aqua F-GSWT.

Връзката между консумацията и генерирането на енергия вече е възможна благодарение на съвместимостта на компонентите и контрола им чрез новото поколение TopTronic® E: благодарение на интелигетния контролер, с който са оборудвани всички съоръжения на Hoval, стоящият кондензационен котел UltraGas® стартира и настройва мощността си въз основа на реалните нужди, а не теоретични предположения.

Това осигурява три основни предимства, които са част от търсенето на енергийни печалби:
– осигуряване на винаги оптимална ефективност на производството на топлина;
– оптимизиране на фазите на стартиране и спиране на  системата, като по този начин се ограничават излишните загубите по време на пуск и стоп;
– намаляване на разходите за монтаж, тъй като необходимите диалогови компоненти и хидравлични аксесоари вече са предварително сглобени и включени.

3. Избор на компактно отоплително решение

Намаляването на заетото пространство и подовата площ на отоплителната система е един от основните приоритети за проектантите и генералните изпълнители.

Hoval

Повече място в котелното помещение с каскада от газови кондензационни котли UltraGas®.

Нека да видим как съоръженията Hoval ви позволяват да получите повече място в техническото помещение:
1) UltraGas ® кондензационни котли:
– котлите UltraGas® (125-1150 kW) се доставят с отделен корпус, за да се улесни внасянето им в случай на тесен вход;
– регулируеми крачета с височина 20 см ще ви помогнат да избегнете  добавянето на основа;
– малко необходимо отстояние, дори могат да се монтират до стената с каскада котли UltraGas® се освобождават още 50 см, тъй като двата котела се монтират един до друг;
– изводите тръбни връзки и комин могат да се изнесат отдясно или отляво.
2) Станцията за подгряване на БГВ – TransTherm aqua F-GSWT е изключително компактна и се доставя напълно сглобена с всички необходими хидравлични елементи (балансиращи и спирателни вентили).
3) Интелигентната контролна система TopTronic® E е монтирана фабрично във всички съоръжения и не се изисква допълнителна инсталация на контролно табло по стените.

4. Опростяване на интеграцията на съоръженията за отопление и битова гореща вода в котелното помещение

Ако искате да оптимизирате енергийната ефективност на отоплителната система, фазата на интегриране също е интересен източник за подобрения както електрически, така и хидравлично. Ето няколко начина за опростяване на инсталирането на отоплителната система от електрическа гледна точка:
– избирайте съоръжения с фабрично монтирани сензори;
– избирайте съоръжения, за които всички данни за потреблението могат да бъдат получени чрез централизирано управление на сгради (BMS) или директен достъп от екрана на устройството, смартфона или компютъра.

Отоплителните системи Hoval имат всички тези предимства. Котлите и другите топлинни източници са проектирани така, че да улеснят свързването им по начин, който спестява време на дизайнерите и инсталаторите.

Отоплителните системи Hoval опростяват и интеграцията от гледна точка на хидравликата:
– кондензните котли UltraGas® имат вграден воден обем, който е пропорционален на мощността на котела, а това елиминира нуждата от хидравличен изравнител или допълнителен буфер в системата;
– липсата на изискване за минимален дебит и минимална температура на връщане позволяват да спестите всякакви допълнителни устройства;
– колекторите на сдвоените кондензационни котли UltraGas®  позволяват бързо каскадно интегриране на два топлинни източника;
– балансиращите и спирателните вентили, предварително монтирани в станцията за подгряване на БГВ – TransTherm aqua – ограничават нуждата от използване на допълнителни  хидравлични аксесоари.

За инвеститора, решението на Hoval гарантира най-добрата топлинна ефективност при всички обстоятелства, като му осигурява бърза и проверима възвръщаемост на инвестициите чрез директен достъп до данните за потреблението чрез внедряване на системата за управление TopTronic Supervisor®.

Експертите на Hoval са на разположение за консултация по всеки Ваш проект.

Може да харесате още...