Профили за лъчисто отопление и охлаждане на помещения с височина до 16 м


Новите, леки профили за тавани DESA и DESB от немската компания Arbonia са подходящи за лъчисто отопление и охлаждане на големи помещения. Алуминиевите профили могат да се използват при височина на тавана до 16 метра и са с от теглото на конвенционалните системи за лъчисто отпление.

Конвенционалните системи за отопление и охлаждане, трудно могат да бъдат вложени в индустиални помещения след пускането им в експлоатация, докато новите профили на Arbonia, могат да бъдат инсталирани без да се нарушава ритъма на работа. Те имат гъвкава конструкция и са на модули с дължина до 12 метра. Към модулите могат да се монтират и допълнителни компоненти, като осветителни тела.


Екструдираните алуминиеви профили се предлагат с анодизирана или боядисана повърхност във множество цветове.


Вижте също...