pixel

Произвеждаме ток от сероводород в Черно море

Консорциум от Българската академия на науките (Институт по инженерна химия и Институт по океанология) спечели проект от програмата era.net, подразделение на 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз. Темата е свързана с оползотворяването на сероводорода във водите на Черно море под формата на водород, съобщиха от БАН.

Количеството на сероводорода в черноморските води се оценява на 4.6 милиарда тона и като енергия се равнява на 9 милиарда мегаватчаса. Годишно в Черно море се образуват нови количества сероводород, съответстващи енергийно на годишното потребление на природен газ в България.

С проекта се предвижда директното превръщане на серодоворода в електроенергия, с помощта на нов тип горивна клетка. Произведената електроенергия ще се използва за разлагането на морска вода, с получаването на водород на място.

Изпълнението на проекта ще се срещне с редица трудности, свързани с ниските концентрации на сероводорода на достъпните дълбочини и с необходимостта за работа в открито море – на платформа или на кораб. Друга трудност представлява складирането на получавания водород и намирането на пласмент.

Проектът е в сътрудничество с Политехниката в Тимишоара (Румъния) и Института по неорганична химия и електрохимия в Тбилиси (Грузия). Институтът по инженерна химия е координатор на програмата.

publics.bg

Може да харесате още...