Производителите на климатични и хладилни системи не инвестират достатъчно в иновации


Нов доклад твърди, че водещите производители на климатици и хладилници не въвеждат достатъчно иновации и не успяват да направят най-новите технологии широко достъпни.

Докладът е изготвен от британската организация с нестопанска цел, CDP, имаща за дейност събирането, анализирането и разкриването на информация за инвеститорите, компаниите, властите в градовете и държавите, за въздействито върху околната среда. CDP е анализирала общо 18 компании, включително Daikin, Trane, LG Electronics, Mitsubishi Electric, Samsung, Panasonic и Electrolux, за ефективността, емисиите на парникови газове и иновациите в нисковъглеродни технологии в техните климатични и хладилни системи. Констатиран е цялостен провал в развойната и иновационна дейност и внедряването на най-новите технологии. Средно 2,2% от продажбите са изразходвани за изследвания и разработки. Установено е, че Trane Technologies, LG Electronics и Mitsubishi Electric, са водещи в сектора за охлаждане по отношение на въвеждане на технологии за опазване на околната среда. Най-изоставащи са китайският производител Chigo и индийската компания Blue Star.

В доклада се казва още, че повечето от устойчивите иновации на компаниите осигуряват само частично подобрение на ефективността. Акцентира се на факта, че 60% от заявените патенти са били насочени към дизайна на компресора, който е инкрементален по природа. Ефективността сред климатичните сплит системи на анализираните производители варира значително. Констатирана е разлика от 58% между най-ниската и най-високата енергийна ефективност.

Само четири компании са си поставили цели за намаляване на вредните емисии в цялата верига на доставки до 2050 г. – Hitachi и Mitsubishi Electric се стремят да ги намалят с 80%, а Daikin Industries и Electrolux таргетират постигането на нетни нулеви емисии.

„Невероятно е да се види колко компании са получили лоши оценки по отношение опазване на климата. Практически няма значими иновации. Това се потвърждава от финансовите показатели като разходи за научноизследователска и развойна дейност и подадените заявки за патент“, споделя Карол Фъргюсън, ръководител на CDP.

Вижте също...