Производство на газ от дървесина: Завръщане на една забравена технология

Holzvergasung 1

Производството на газ от дървесина датира от 150 години. Поради технически проблеми обаче то не се налага като практика и потъва в забрава. Междувременно технологичното развитие е на високо ниво и би могло да допринесе за завръщането на този устойчив модел за добиване на енергия.

Бундесратът на Швейцария бързо напредва в посока опазване на климата и природата и наскоро обяви, че до 2050 г. Швейцария трябва да реализира негативен баланс на емисиите на парникови газове. На първо място във фокуса на правителството са възобновяемите източници на енергия – вода, вятър и слънце. Не трябва обаче да се пропуска и друг устойчив и възобновяем енергиен източник – дървесината.

Горите не само преработват голямо количество въглероден диоксид, но и произвеждат значителен излишък от дървен материал. Според швейцарското горско стопанство в горите на страната расте 10 милиона кубически метра дървесина годишно. Същевременно данните на Федералната статистическа служба показват, че използваният през 2018 г. общ обем от материала е бил само 5,2 милиона куб.м.

Според Асоциацията на собствениците на гори в Швейцария биха могли да се добиват между 7 и 8 милиона куб.м. дървесина годишно. Освен това на годишна база се произвеждат 900 000 тона дървесни отпадъци като напр. стари железопътни траверси, половината от които в момента се изнасят в чужбина. Към момента дървесината осигурява едва 4,4 процента от енергийните източници на страната, като специалисти смятат, че този дял може да бъде увеличен поне до 7 процента.

Газ от дървесина

Около 40% от добиваната в Швейцария дървесина се използва за огрев и тази тенденция нараства. На голям интерес се радват различни отоплителни уреди, използващи дървесен чипс и пелети, тъй като те осигуряват чиста енергия и изгарянето на дървения материал при тях е неутрално за климата. Използването на дървото като устойчив източник на енергия може да се разшири и извън традиционното му горене чрез преоткриването на познатата технология за производство на газ от дървен материал.

При този процес преработената и изсушена биомаса се превръща в дървесен газ и други остатъчни продукти. Пречистеният газ задвижва двигател, който произвежда електричество с помощта на генератор. Отпадъчната топлина от двигателя се подава чрез топлообменници към отоплителната мрежа. Газът може да се използва и за други цели: като суровина за производството на изкуствен природен газ, водород, гориво или химикали.

Докато в миналото производството на газ от дърво е съпровождано от технически проблеми, включително поради ниската му ефективност и неблагоприятно въздействие върху околната среда, днес то изживява нов възход. „За това свидетелстват 800 малки и големи съоръжения, които функционират в Европа към края на 2016 г.“, споделя в специална статия Петер Брайнер, ръководител на екипa Образователни медии към Electrosuisse.

Според Брайнер, днес в Швейцария има седем инсталации за производство на дървесен газ. Едината от тях се намира в Райнфелден, на територията на Schweizer Salinen AG и се управлява от AEW Energie AG. Това е първата топлоцентрала на биомаса в Швейцария с дървесни пелети. От началото на 2018 г. съоръжението произвежда електричество и топлина за приблизително 270 домакинства. Правителството на Германия до скоро силно насърчаваше производството на електричество от биомаса и в резултат на това в страната са инсталирани няколко стотин съоръжения.

Бъдещето

Въпреки, че техниката на производство на електричество и топлина от дървесна биомаса е позната от години, все още има потенциал за оптимизацията ѝ, например, що се отнася до емисиите на вредни вещества. В тази посока работи и създаденият Институт за биомаса и ефективност на ресурсите към Университета на Северозападна Швейцария.

Разбира се, производството на газ от дървесина не може самостоятелно да осигури бъдещето на електроснабдяването, но е добро допълнение към останалите методи за добив на енергия от възобновяеми източници.


Вижте също...