pixel

Производство на стъкло с енергия от слънцето

Производство на стъкло с енергия от слънцето

В един свят, в който енергията и материалните ресурси са все по-проблемни, Markus Kayser създава два арт-проекта, които изследват възможностите за производство с директно захранване от слънцето. За целта той отива в пустинята заради изобилието от слънчевата светлина и пясък, за да провери дали работят неговите проекти, разработени в рамките на магистърската му програма в Royal College of Art.

В първият проект с помощта на 3D printing, слънчева светлина и пясък, младият дизайнер изработва предмети от стъкло. При втория проект се използва проста инсталация, която изрязва елементи от хартия, картон или тънък шпертплат. Тук се използват и „ретро“-елементи от преддигиталната ера, за задвижване по х- и у-осите и контрол на формата на детайла. Изработените очила, макар и на пръв поглед еднакви, са в действителност по-скоро уникални, което поставя и въпроса за уникалните продукти срещу стандартните.

www.greentech-bg.net

Може да харесате още...