pixel

Производството на ток започна да расте

Производство на електроенергия започна да расте през октомври 2013 г. както на месечна така и на годишна база, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). През миналия месец спрямо септември тази година производството на ток в България се увеличава със 7.2% до 3 857 ГВтч. Спрямо октомври миналата година ръстът е 13.4%.

На месечна база през октомври 2013 г. се повишава производството на всички енергийни продукти, които след НСИ. Най-сериозен е ръста при твърдите горива – с 50.2% до 4.08 млн. тона. Произведените количества пропан-бутан нарастват с 28.6% до 9 хил. тона, на безоловен бензин – със 7.3% до 161 хил. тона, а производството на дизелово гориво се повишава 10.7% до 196 хил. т. Увеличението при природния газ е 8.7% на месечна база до 25 млн. станд. куб. метра през октомври 2013 г.

На годишна база освен при електроенергията се повишава и производството на твърди горива – с 26.6%. Спад има при пропан-бутана – с 18.2%, при дизелово гориво – с 12.5% и в производството на природен газ – с 19.4%.

При доставките най-сериозен е ръста на месечна база при твърдите горива – с 48.5% до 4.32 млн. тона, а най-голям спад има в доставките на безоловен бензин – понижение от 10.4% до 43 хил. тона. Спрямо октомври миналата година растат доставките на всички енергийни продукти, но най-сериозно е повишението при твърдите горива, където увеличението е 26.1%.

economic.bg

Може да харесате още...