pixel

Производството, потреблението и износът на ток продължават да нарастват, делът на ВЕИ скача с 6.22%

Производството, потреблението и износът на ток продължават да нарастват, делът на ВЕИ скача с 6.22%

Производството и потреблението на електроенергия до средата на месец май продължават положителната си тенденция. Нараства участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Износът на електроенергия, въпреки че продължава да е с отрицателни стойности, продължава да се подобрява. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 14 май 2017 г., в сравнение с показателите за същия период на 2016 г. Продължаването на положителната тенденция е доказателство за подобрената икономическа среда от една страна, за намаляване на енергийната интензивност и подобряване на енергийната ефективност, коментират експерти.

Производството на електроенергия от началото на годината до средата на месец май нараства с 6.39%, или от 16 461 766 MWh през 2016 г. до 17 514 145 MWh през 2017 г.

При потреблението на електроенергия за пореден отчетен период от страна на системния оператор се наблюдава значителен ръст – (+) плюс 8.09%.
Износът на електроенергия за времето от 1 януари до 14 май тази година е в обем от 1 427 982 MWh, при 1 580 159 MWh отчетени за същия период на предходната година. Спадът продължава да гони високо ниво – (-) минус 9.63%, но в сравнение с данните от преди седмица подобрението е с над един процент. Причина за продължаващите отрицателни стойности са високите експортни такси. Както бе отбелязано преди ден на енергийна конференция в София, страната ни е последната в ЕС с експортни такси, които ще бъдат премахнати при обединението на енергийния пазар. Този процес се очаква да се случи в рамките на следващите година – година и половина.

Участието на базовите централи за пореден сравнителен период продължава да остава високо – (+) плюс 11.82%, което се дължи от една страна на продължаващият планов ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ и от друга на по-високото потребление.

Нарастващото участие на ВЕИ в преносната мрежа прави най-силно впечатление от данните за настоящия отчетен период до средата на месец май. Ако през сравняваното време за 2016 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от 452 988 MWh, то сега нараства до 481 176 MWh или с (+) 6.22%.

Това се дължи от една страна на по-добрите данни за производството на вятърните централи, въпреки че все още е отрицателно (- 0.37%), както и поради увеличението на електроенергията от слънчевите централи (+ 2.75%) и биомаса (+ 70.34%).
Положителни са и показателите за участието на ВЕИ в разпределителната мрежа – (+) плюс 3.86 на сто. В този сегмент прави впечатление, че положителната тенденция се отнася за всички производства. Така например участието на слънчевите централи е с (+) 1.48%, но от вятърните нараства до (+) плюс 3.77%, а от биомаса – (+) 19.83%.

По отношение на производството на електроенергия от водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава регистрираната за изключително дълъг период отрицателна тенденция. За сравнение, ако през времето от 1 януари до 14 май 2016 г. производството и съответно участието на ВЕЦ в общата дейност е било в обем от 1 870 521 MWh, то за сравнявания период на 2017 г. то е 1 275 542 MWh, или спад (-) 31.81%.
Обикновено в този период на годината използването на ВЕЦ започва да нараства, като положителната тенденция обикновено се наблюдава през юни. Дали ще има увеличение в тези показатели ще стане ясно от данните на ЕСО за следващия отчетен период. 

3e-news.net

Може да харесате още...