pixel

Протест в село Труд срещу централа за биогаз

Село Труд се намира на 4 километра от Пловдив и в него живеят над 4000 души.   Централа за производство на електроенергия чрез използване на биомаса е построена преди две години.

Последните къщи се намират на не повече от 300 метра от инсталацията. Обектът е експлоатиран от „Билд Инвест сит“ ЕООД.

Местните жители се оплакват от задушливи миризми и вливане на отпадъчни води в река Пясъчник от централата, както и от шума и вибрациите, които идват от нея.

От сформирания инициативен комитет готвят протести, но се опасяват, че ако производството не бъде преместено, ще се наложи да напуснат домовете си.

Личният лекар в селото е категоричен, че производството се е отразило зле на хора с хронични белодробни заболявания – астма и алергии.

Преди дни от РИОСВ – Пловдив и Басейнова дирекция съобщиха, че са извършили изненадваща проверка на централата. Установено е нерегламентирано заустване в реката на отпадъчни води с битово-фекален характер, за което ще бъде съставен акт за административно нарушение.

При обследването не е установена миризма около обекта и в селото като такава е усетена само на територията на централата. Не се използват суровини, които не са разрешени. Няма и превишаване на нормите за шум, сочат резултатите от проверката.

Установени са превишения на нормите за азотни и серни оксиди, за което на дружеството ще бъде наложена месечна санкция.

Инсталацията за производство на електро- и топлоенергия от биомаса в село Труд е минала през всички законови процедури за инвестиционно предложение, уточняват от РИОСВ.

През 2012 г. е издадено решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС със заключение, че дейността няма отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване, и не е необходимо изготвяне на доклад.

dir.bg

Може да харесате още...