Противопожарен маншет за защита на тръби от DOYMA

CuraflamXSPro

В случай на пожар, тръбите се размекват поради въздействието на топлината. За предотвратяване на това немската компания DOYMA предлага специални маншети за защита на тръбите. Последната иновация на фирмата е продуктът Curaflam® XSPro.

За запечатване на запалими тръбопроводи се използват основно пожарозащитни маншети. Огнеупорните втулки обикновено се състоят от две части: корпус от ламарина, и вложка, направена от набъбващ материал. Разбира се, има и винтове, инструкции за монтаж, идентификационна табела и евентуално одобрени шумоизолационни маркучи. Набъбващата вложка се състои от материал, който благоприятно увеличава обема ѝ при нагряване. Под въздействието на топлината, обикновено в диапазона от 130 до 160°С, маншетът започва да набъбва. При тези температури екранираната тръба бавно се омекотява в зоната на затопляне и започва да се деформира. В тази първа фаза на пожара тръбата все още е непокътната до степен, че не може да се прехвърли така нареченият студен дим в съседните зони. Но междината между тръбата и компонента трябва да бъде надеждно запечатана, тъй като в противен случай може да проникне дим, докато маншетът напълно набъбне.

CuraflamXSPro

С повишаване на температурата противопожарният маншет се разширява с 10 до 15 пъти от първоначалния си обем и притиска с налягане до 10 бара върху вече омекотената тръба. Така налягането действа целенасочено върху тръбата, а корпусът от ламарина образува външна граница.

CuraflamXSPro

Маншетът за пожарозащита поддържа безопасното затваряне на съседни зони за необходимия период от време (обикновено от 90 до 120 минути). Така нито топлината, нито димът могат да проникнат и да се разпространят нататък, и хората и имуществото са в безопасност.

За повече информация: DOYMA


Вижте също...