pixel

Процедура за прилагане на мерки за енергийна ефективност в публични сгради в Бургас

Община Бургас възнамерява да използва част от безвъзмездните средства  от Международен Фонд Козлодуй („МФК“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“, „Банката“), както и свои средства, за покриване на разходите по изпълнение на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в публични сгради“ на територията на община Бургас.

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 17 публични сгради, намиращи се на територията на община Бургас, разделени по лотове както следва:

Лот 1

ОУ „Найден Геров“
СОУ „Петко Росен“

Лот 2

ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“
СОУ „Добри Чинтулов“
ГЧЕ „Васил Левски“
OУ „П.К. Яворов“

Лот 3

Летен театър „Приморски Парк“
ОУ „Иван Вазов“
ДМСГД „Вяра, Надежда, Любов“
СОУ „Константин Петканов“
ОДЗ № 8 „Брезичка“
Читалище „Съгласие“ – 1905″

Лот 4

СОУ „Димчо Дебелянов“
Читалище „Пробуда“, ул. Дрин 14
Читалище „Пробуда“, намиращо се в блок 56, к-с „Братя Миладинови“
Спортна зала „Бойчо Брънзов“
Спортна зала „Черноморец“, намираща се във Ветрен

Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат осъществени в сградите, включват една или повече от следните дейности:

– Монтаж на нови устройства за контрол (стайни термостати, терморегулиращи вентили, топлинни разпределители и т.н.), които регулират топлоснабдяването в съответствие с реалните нужди на потреблението
–  Топлоизолиране на външни стени, покриви, подове и тавани на сградите;
–  Подмяна или настройка на дограма с оглед намаляването на енергийните загуби в сградите;
– Енергийно ефективна оптимизация на електрическата инсталация;
– Подобряване на вентилационната система, което води до намаляване на загубите от отоплението в сградите;
– Рехабилитация/ подмяна на абонатни станции, както и на системите за топла вода и отопление на сградите;
– Котли (понякога със смяна на горивото, преминаване от твърдо/ течно на газ, възобновяеми енергийни източници или централно отопление), помпи, резервоари, устройства за управление на подстанции, тръбопроводи за топла вода и отопление;
– Подмяна на изолацията на котли, резервоари за гореща вода, тръбопроводи за отопление и топла вода;
– Монтаж на устройства за контрол на скоростта на вентилатори и големи помпи;
– Подобряване на климатичните системи и други.

В обхвата на проекта се включва и тестов период, както и инструкции за експлоатация и безопасност на персонала.

Очакваната продължителност за изпълнение на дейностите по проекта е 6 месеца. Дейностите в отделните сгради и лотове следва да се изпълняват едновременно, за да бъде спазен предвидения краен срок за завършване на проекта.

burgas.bg

Може да харесате още...