pixel

Проучване вместо експлоатиране на моретата

sea

Дълбоките морски води досега са останали почти недокоснати от хората. Въпреки това техническият прогрес и нарастващото търсене на суровини стимулират компаниите да добиват ресурси от дълбокото морско дъно. Федералното правителство на Германия  засега не иска да подкрепя дълбоководния добив.

Нарастващото търсене на суровини прави минните дейности на морското дъно все по-привлекателни за компаниите. Освен цифровизацията, зеленият икономически обрат също стимулира глада за суровини. Защото сега са необходими много повече различни суровини от преди.

Но изкопаването им най-вероятно ще унищожи дълбоководните екосистеми. Все още не е ясно колко големи са наистина щетите от добива на морското дъно. Първоначалните изследователски проекти обаче стигнаха до заключението, че минните дейности вероятно ще унищожат до голяма степен живота в дълбоките морета.

Гладът за ресурси стимулира проучванията

Мангановите конкреции, богатите на кобалт железни и манганови кори, както и масивните сулфиди и рудните утайки все повече се превръщат в обект на внимание за компаниите. Според Федералната агенция за околната среда находищата на суровини се намират на дълбочина от 2000 до 6000 метра, по склоновете на подводни планини, на средноокеански хребети, на дълбокото морско дъно и на дъното на Червено море.

Морските дълбини са една от най-слабо изследваните зони на земята. Местообитанията в дълбокото море са разнообразни и богати на видове. Подобно на други екосистеми, те са уязвими на големи физически смущения. Някои дълбоководни видове също зависят от суровините, които трябва да се използват, защото те формират тяхното местообитание.

sea

Неправителствени организации, учени и компании призовават за мораториум

Понастоящем дълбоководният добив не се практикува с търговска цел никъде по света. Съществуват обаче редица проекти за проучване от страна на международни минни компании. През последните 20 години Международната морска служба е сключила общо 31 договора за проучване, всеки от които е със срок от 15 години. От известно време Германия също подкрепя изследванията на ресурсите на дъното на дълбоките морета и има два договора за проучване в Тихия и Индийския океан чрез Федералния институт за геонауки и природни ресурси.

Социалните и екологичните организации се опасяват, че въздействието на добива на полезни изкопаеми в морските дълбини върху околната среда не се отчита в достатъчна степен. Бизнес общността дори подкрепя мораториума върху дълбоководния добив: компании като BMW, Volvo, Samsung и Google публично призоваха за оттегляне от плановете за дълбоководен добив през пролетта на 2021 г. Самите те не искат да използват суровини от морските дълбини.

Учените също публикуваха и съответния международен призив. Сега за първи път германското правителство призова за пауза. Дълбоките морски води са твърде неизследвани, а съществуващите знания и състоянието на научните изследвания не са достатъчни, за да се изключат сериозни екологични щети от дълбоководния добив.

Досега големи части от морските дълбини бяха защитени от Международната конвенция на ООН по морско право (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS). През 1982 г. дълбоководното дъно и неговите минерални ресурси са обявени за „Общо наследство на човечеството“.

Може да харесате още...