Проведе се семинар на Данфосс и НАСА-Д в Сливен

Проведе се семинар на Данфосс и НАСА-Д в Сливен

Като част от амбициозната ни програма за запознаване на широк кръг от проектанти с нашите децентрализираните отоплителни системи с апартаментни абонатни станции Evo Flat, на 21 Май беше проведен специализиран семинар в град Сливен.

Семинарът беше организиран съвместно от Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс и нашия партньор фирма НАСА-Д ООД. Програмата на семинара включваше основно представяне на децентрализираните системи за отопление Evo Flat, както и управляващи вентили за ОВК и за топлофикационно приложение. Беше представена и най-новата версия за оразмеряване на топлообменници Hex Act.

Присъстваха проектанти от КИИП Сливен и Ямбол, както и представители на Топлофикация Сливен ЕАД, и на Община Сливен. Отнасяме се с голяма благодарност към господин Каравелов от КИИП Сливен, който беше основен организатор на семинара.


Вижте също...