pixel

Първо участие и 2 престижни награди за България

Четвърти награди за Енергийна Ефективност “ISOVER Energy Efficiency Awards”

Церемонията на 4-тите международни награди „ISOVER Energy Efficiency Awards” се състоя на 20 Март 2014 г. в гр. Дъблин, Ирландия. В нея взеха участие 54 проекта от 19 държави: Австрия, Беларус, Белгия, България, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Корея, Латвия, Полша, Румъния, Русия, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария. 39 проекта получиха отличия, в присъствието на 130 гости. Два авторски проекта, в категория ново жилищно строителство, представиха България и заслужено спечелиха призове.

Наградите за Енергийна Ефективност „ISOVER Energy Efficiency Awards” са създадени за насърчаване на най-успешните проекти в Европа и света в сферата на енергийната ефективност. Конкурсът обхваща реализации на иновативно ново строителство и реновирани съществуващи сгради в две категории: жилищна и обществена архитектура. Желанието е да бъдат стимулирани най-добрите практики и творчески подход при прилагането на идеите за енергийна ефективност, екология, устойчивост и комфорт, които да се превърнат в строителни стандарти на бъдещето.

Конкурсът стартира през 2007 г. и е естествен отговор на два екологични проблема, които ИЗОВЕР приема присърце: защита на природата, изправена пред климатични промени; и повишаване качеството на жизнената среда, в това число – подобряване на комфорта и здравословния вътрешен микроклимат. На всеки две години, Сен-Гобен ИЗОВЕР провежда наградите, подкрепяйки съвместната работа на архитекти, инженери, строителни специалисти и инвеститори, постигащи природосъобразни решения с минимално потребление на енергия. Целта за ново строителство е постигане на стандарт за ниско-енергийни сгради, в това число: Пасивни, Мулти-Комфортни, нулево- и плюс-енергийни сгради с годишното потребление на енергия за отопление и охлаждане максимум 50 kWh/м²; за реновации – и намаляване на потреблението на енергия поне 3 пъти, в сравнение със съществуващото състояние.

Плюс-енергийна Мулти-Комфортна Къща

Може да харесате още...