pixel

Работодатели предлагат всички сделки на свободния пазар да стават на енергийната борса

Всички сделки на свободния пазар, свързани с търговия с електроенергия, да се сключват на енергийната борса, предлагат от Асоциацията на организациите на българските работодатели. От там посочват, че това може да се постигне чрез промени в Закона за енергетиката, а от „АЕЦ Козлодуй“, „ТЕЦ Марица изток 2“, „НЕК“, „БЕХ“, Министерство на енергетиката и Народното събрание би следвало да подкрепят измененията.

От Асоциацията на организациите на българските работодатели посочват, че така ще се ограничат злоупотребите и пазарните манипулации. Така сделките, сключвани на борсата ще може да бъдат проследени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Според тях това би било реална стъпка за борба с корупцията.

Друга мярка, предложена от асоциацията е да се въведат строги санкции при пазарни манипулации, за да не се допускат сделки „под масата“ на непазарни цени.

Според представителите на асоциацията от страна на предлагането на електроенергия пазарът не е напълно свободен. Оттам припомнят, че съществуват редица преференциални търговски условия (ангажименти за количества, цени, срокове, гаранции) за комбинирани производства, ВЕИ, дългосрочни договори за изкупуване. Затова на свободния пазар електроенергия се предлага на практика само от „АЕЦ Козлодуй“, „ТЕЦ Марица изток 2“ и понякога от „НЕК“.

Държавните дружества предлагат своята продукция предимно на своите интернет платформи, посочват от асоциацията. В последните две години сделки се осъществяват и през електроенергийната борса /“Българска независима енергийна борса“/. През пазарен сегмент „ден напред“ обичайно се предлагат около 400 мегавата, като това става в резултат на ангажименти на България към ЕК срещу заплахата от санкции. След някои отлагания, миналата есен борсата стартира и сегмент „централизиран пазар за двустранни договори“.

Законовото уреждане на прозрачността на електроенергийния пазар ще възстанови доверието на икономическите субекти. Следващите 1-2 години предстои довършване на процеса на либерализация и включване на битовите потребители в този пазар. Всяко домакинство ще може да избира доставчик на електроенергия. Следователно, единствено добре функциониращ пазар ще гарантира пълна либерализация, каквито са изискванията на европейските директиви, изтъкват от асоциацията.

publics.bg

Може да харесате още...