pixel

Работодатели с писмо до ЕК за разходите за енергия от ВЕИ

С писмо до Герт-Ян Купман – генерален директор на ГД „Конкуренция“ към Европейската комисия, четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изразиха очакване да бъдат спазени договорените на среща през април т.г. срокове за нотификация на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ.

В писмото си НПРО изказват силното си притеснение от развитието на ситуацията около Brexit, която може да доведе до нови пазарни трудности за енергоемките производства, а това е още една причина за ускоряване на нотификацията на наредбата.

Информираме, че на 12 април т.г. НПРО се срещнаха с г-н Купман, с организационното съдействие на зам.-министъра на енергетиката Николай Николов. По време на срещата представителят на ЕК съобщи, че горепосочената наредба може да получи нотификация до края на м. юни 2016 г., а срокът бе определен от г-н Купман като „изпълним“.

България е една от малкото държави в ЕС, която все още няма действащ механизъм за компенсиране на енергоемките производства от загубите, които търпят в следствие по-високите цени на енергията от ВЕИ. Насоките на ЕК за държавна помощ в областта на околната среда и енергетиката позволяват подкрепа на конкретни сектори на икономиката, които имат важно място в световния износ, но под натиска на енергийните цени стават неконкурентоспособни в рамките на световния пазар.

Почти всички страни-членки на ЕС прилагат тази възможност, за да поддържат конкурентоспособността на определени свои сектори, които са с голям дял в износа. Това поставя българските производители в неконкурентна позиция спрямо субсидираната продукция в другите страни от ЕС. Ето защо, България не трябва да пропуска възможността да предостави допустимата от ЕК държавна помощ за подпомагане на най-засегнатите производства, с голям дял на електроенергията в себестойността на продукцията, завършва съобщението на четирите работодателски организации.

economic.bg

Може да харесате още...