Radik VKM8 – панелно отоплително тяло с универсално свързване

Korado

Radik VKM8 са изключително адаптивни радиатори, създадени за живот без стрес и ограничения. Оригиналното решение на вложената разпределителна арматура при тях дава пълна свобода при свързването към отоплителната система. Всички радиатори във версия VKM8 са оборудвани с вградена 8-степенна разпределителна арматура с вентил за непрекъсната регулация, обезвъздушител и съответния брой тапи. Многообразният дизайн на предния панел, в съчетание с пъстрата цветовата гама, дава възможност и за проява на личните ви дизайнерски предпочитания.

Radik VKM8

Модел Radik VKM8 е панелен радиатор във версия Ventil Kompakt, който позволява долно централно или дясно долно свързване към отоплителната система. Типове 20, 21, 22 и 33 имат еднакво разстояние от стената при долно средно свързване. На задната страна на радиатора са заварени по две горни и долни окачалки, а радиатори с дължина над 1800 мм са с шест заварени окачалки.

Отоплителните тела Radik VKM8 са проектирани като модерна част от отоплителните системи с принудителна циркулация с хоризонтални тръби, разположени под радиаторите в пода, в стената или по продължението на стената, покрити с декоративни профили.

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 мм
Дължина (L)500, 600, 700, 800, 900,
1000, 1100, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм
Дълбочина (B)
– Тип 10 VKM847 мм
– Тип 11 VKM863 мм
– Тип 20 VKM866 мм
– Тип 21 VKM866 мм
– Тип 22 VKM8100 мм
– Тип 33 VKM8155 мм
Свързващо разстояние50 мм
Свързваща резба8 x G½ вътрешна
Макс. допустимо експл. налягане10 бар
Макс. допустима експл. темп. (°C)110°C
Свързване на отоплителното тялоцентрално долно, дясно долно

Radik VKM8 – L

Korado

Модел Radik VKM8 – L е панелен радиатор във версия Ventil Kompakt, който позволява долно централно или ляво долно свързване към отоплителната система. Типове 20, 21, 22 и 33 имат еднакво разстояние от стената при долно средно свързване. На задната страна на радиатора са заварени по две горни и долни окачалки, а радиатори с дължина над 1800 mm са с шест заварени окачалки.

Отоплителните тела Radik VKM8-L са проектирани като модерна част от отоплителните системи с принудителна циркулация с хоризонтални тръби, разположени под радиаторите в пода, в стената или по продължението на стената, покрити с декоративни профили.

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 мм
Дължина (L)500, 600, 700, 800, 900,
1000, 1100, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм
Дълбочина (B)
– Тип 10 VKM8 – L47 мм
– Тип 11 VKM8 – L63 мм
– Тип 20 VKM8 – L66 мм
– Тип 21 VKM8 – L66 мм
– Тип 22 VKM8 – L100 мм
– Тип 33 VKM8 – L155 мм
Свързващо разстояние50 мм
Свързваща резба8 x G½ вътрешна
Макс. допустимо експл. налягане10 бар
Макс. допустима експл. темп. (°C)110°C
Свързване на отоплителното тялоцентрално долно, ляво долно

Radik VKM8 – U

Korado

Модел Radik VKM8-U е панелен радиатор във версия Ventil Kompakt, който позволява долно централно, долно дясно или ляво свързване към отоплителната система. Няма заварени окачалки на задната страна на радиаторите.

Отоплителните тела Radik VKM8-U са проектирани като модерна част от отоплителните системи с принудителна циркулация с хоризонтални тръби, разположени под радиаторите в пода, в стената или по продължението на стената, покрити с декоративни профили.

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 мм
Дължина (L)400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1100, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм
Дълбочина (B)
– Тип 20 VKM-U66 мм
– Тип 21 VKM-U66 мм
– Тип 22 VKM-U100 мм
– Тип 33 VKM-U155 мм
Свързващо разстояние50 мм
Свързваща резба8 x G½ вътрешна
Макс. допустимо експл. налягане10 бар
Макс. допустима експл. темп. (°C)110°C
Свързване на отоплителното тялоцентрално долно, дясно долно, ляво долно

Radik Plan VKM8

Korado

Radik Plan VKM8 представлява панелно отоплително тяло с гладък преден панел (версия PLAN) във версия Ventil Kompakt. Конструкцията му позволява долно централно или дясно долно свързване към отоплителни системи с принудителна циркулация. Типове 20, 21, 22 и 33 имат еднакво разстояние от стената при средно долно свързване.

В задната му част има заварени две горни и две долни окачалки. Радиаторите с дължина 1800 мм и по-дългите имат заварени шест окачалки.

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 мм
Дължина (L)500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1100, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000 мм
Дълбочина (B)
– Тип 11 PLAN VKM65 мм
– Тип 20 PLAN VKM68 мм
– Тип 21 PLAN VKM68 мм
– Тип 22 PLAN VKM102 мм
– Тип 33 PLAN VKM157 мм
Свързващо разстояние50 мм
Свързваща резба8 x G½ вътрешна
Макс. допустимо експл. налягане10 бар
Макс. допустима експл. темп. (°C)110°C
Свързване на отоплителното тялоцентрално долно и дясно долно

Radik Line VKM8

Korado

Radik Line VKM8 представлява панелно отоплително тяло с формован преден панел (версия LINE) във версия Ventil Kompakt. Конструкцията му позволява долно централно или дясно долно свързване към отоплителни системи с принудителна циркулация. Типове 20, 21, 22 и 33 имат еднакво разстояние от стената при средно долно свързване.

В задната му част има заварени две горни и две долни окачалки. Радиаторите с дължина 1800 мм и по-дългите имат заварени шест окачалки.

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 мм
Дължина (L)500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1100, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000 мм
Дълбочина (B)
– Тип 11 LINE VKM865 мм
– Тип 20 LINE VKM868 мм
– Тип 21 LINE VKM868 мм
– Тип 22 LINE VKM8102 мм
– Тип 33 LINE VKM8157 мм
Свързващо разстояние500 мм
Свързваща резба8 x G½ вътрешна
Макс. допустимо експл. налягане10 бар
Макс. допустима експл. темп. (°C)110°C
Свързване на отоплителното тялоцентрално долно и дясно долно

Пълен асортимент и подробна информация ще намерите на www.korado.bg.