pixel

Ръст на ВЕИ в Германия

vei-solar-wind

Производството на електроенергия от възобновяеми източници в Германия е нараснало с 11,6% на годишна база през първите три месеца на 2024 г., достигайки дял от 58,4% от общото производство на електроенергия в страната, съобщи Федералната статистическа служба Destatis, позовавайки се на предварителни данни.

Вятърната енергия е водещият енергиен източник за производство на електроенергия в страната – 38,5 % от общото количество. Тя отбеляза най-голямото абсолютно увеличение на производството – с 5 млрд. kWh. През първите три месеца от вятърна енергия са произведени общо 46,8 млрд. kWh електроенергия.

Като цяло Германия е произвела и подала 121,5 милиарда kWh електроенергия в електрическата мрежа, което е спад от 7,5% в сравнение със същия период на 2023 г. През първите три месеца на 2024 г. износът на електроенергия възлиза на 16,7 милиарда kWh, а вносът е 16,8 милиарда kWh .

Докато възобновяемата енергия увеличава дела си, производството на електроенергия от конвенционални източници спада с 25,4%, което представлява 41,6% от общото производство на електроенергия. Резкият спад е резултат преди всичко от значителното намаляване на производството на електроенергия от въглища. Подаването на електроенергия от въглища е намаляло с 11,0 милиарда kWh, или 28,2% на годишна база. Въпреки това, с дял от 23,0% от общия обем, въглищата остават вторият най-важен енергиен източник през първото тримесечие.

Захранване 01-03.2023
(милиарда kWh)
Дял в % Q1 2024
(милиарда kWh)
Дял в %
Обща мощност, подадена в мрежата 131.4 100 121.5 100
Конвенционални източници на енергия 67.7 51.5 50.5 41.6
въглища 39.0 29.7 28.0 23.0
– ядрено гориво 5.8 4.4 0 0
– природен газ 19.6 14.9 19.2 15.8
Възобновяеми енергийни източници 63.7 48.5 71.0 58.4
– вятър 41.8 31.8 46.8 38.5
– биогаз 7.2 5.5 7.3 6.0
– фотоволтаици 6.7 5.1 8.1 6.6
– хидроенергия 4.5 3.5 5.5 4.5

Може да харесате още...