Разглобяеми газови кондензационни котли от Elco

Trigon XXL

С Trigon XXL, немската компания Elco представи ново семейство газови кондензационни котли с мощност от 650 до 2000 kW и с ниско работно тегло. С три серии и 29 варианта, новият топ модел на Elco за котелни инсталации в търговски сгради покрива изискванията за мощност от 650 до 2000 kW. Котлите са предвидени да се разглобяват за въвеждане в котелните помещения, което е изключително предимство, защото дава възможност да се реализират високи отоплителни мощности дори при трудни пространствени условия. Честото приложение включва, например, покривни отоплителни системи във високи сгради, където отделните модули на разглобения котел често могат да се въведат в котелното помещение с помощта на асансьор.

Trigon XXL

Освен това, компактните размери са постигнати и благодарение на конструкцията на котела с ниско съдържание на вода, което също намалява работното тегло. Така Trigon XXL трябва да може лесно да се монтира без статични промени в отоплителните системи на покрива. Освен това, ниското съдържание на вода позволява бързо реакционно време и трябва да позволява на газовия кондензационен котел да се адаптира гъвкаво към променящите се условия в отоплителната система – дори в сложни системи и с интегрирането на допълнителни топлинни източници.

Trigon XXL

В модерните проекти често са инсталирани няколко отоплителни системи, като слънчеви системи, термопомпи или комбинирани топло- и електроцентрали. И точно в тези случаи, котлите се нуждаят от бързо време за реакция. За да се приведе конвенционален котел с високо водно съдържание от студена до работна температура, е необходимо време за загряване от над 250 секунди. От друга страна, новият котел на Elco се нуждае само от 30 секунди.

За повече информация: Elco

Вижте също...