pixel

Разработка на Apple за вятърноенергийни технологии генерира и съхранява електричество

Разработка на Apple за вятърноенергийни технологии генерира и съхранява електричество

Патентна заявка от компютърния гигант Apple твърди, че разработка на голямата ИТ компания е в състояние да съхранява вятърна енергия под формата на топлина и след това да я освобождава в зависимост от търсенето на електричество.

Apple се интересува не само от иновации в областта на компютърните и мобилните технологии, но и преследва нови идеи в други области като например възобновяемата енергия. Нейната заявка за патент за “Производство на електроенергия по заявка чрез съхранена вятърна енергия” е подадена от компанията през юни 2011 г.. Ако се окаже сполучлива, новата технология може да помогне за изравняване на различията между предлагането и търсенето на вятърна енергия.

Тъй като скоростта на вятъра не е постоянна през целия ден и през цялата година, една от най-големите пречки за вятърната енергия е разработването на ефикасни и икономически ефективни модели за съхранение на енергията, генерирана от турбините.

Вместо да преобразува кинетичната енергия от въртенето на витлата на турбината директно в електричество, този дизайн залага на конвертиране на въртенето в топлина, която може да се съхранява и използва за генериране на електричество при поискване.

“По време на работа системата използва набор от въртящи се витла, за да конвертира ротационната енергия от вятърните турбини в топлина, съхранявана във флуид с нисък топлинен капацитет. След това системата избирателно предава топлината от флуида… към работна течност. Накрая системата използва прехвърлената топлина от работния флуид за генериране на електричество” това гласи Заявка за патент с номер 20120326445, подадена в щатското патентно ведомство.

Както се вижда от описанието, топлината, генерирана от турбината, се съхранява във флуид с нисък топлинен капацитет и след това може да се прехвърли към друга (“работна”) течност за използване в производството на електроенергия. Според Apple Insider, топлината ще се генерира от триенето между витлата на вала на ротора, а натрупаната топлинна енергия ще се съхранява в изолирано хранилище до момента, когато става необходима повече електроенергия. Когато системата получи заявка за осигуряване на електроенергия, топлината селективно се прехвърля на “работния флуид”, който ще се създаде пара за захранване на турбина на генератор.

greentech.bg

Може да харесате още...