pixel

Регулиране на диференциално налягане, температура и дебит-всичко в едно

Регулиране на диференциално налягане, температура и дебит-всичко в едно

Районните топлофикационни мрежи са много динамични системи. Подаването трябва незабавно да реагира в отговор на променящите се потребности в зависимост от атмосферните условия, засилено потребление сутрин, навиците на потребителите и т.н. Промяната на дебита в една част на системата пряко влияе на дебита и диференциалното налягане в други части. Вследствие на това възникват нежелателни колебанияе на температурата във вторичната страна на топлообменника, водещи до прекомерно изразходване на енергия и лошо регулиране на температурата.

Целта на интегрирането на регулатор на диференциално налягане (dP ) с пряко действие и управляващ вентил в едно е да се създадат условия при които работата на управляващия вентил да зависи единствено от сигнала подаван от електронния контролер без да се влияе от каквито и да са смущения произтичащи от промените на дебита и дифиренциалното налягане в системата.

В резултат на това се постига отлично регулиране на температурата и автоматичен хидравличен баланс на мрежата. Правилният хидравличен баланс гарантира, че до всеки потребител ще достига точно необходимия му дебит, без да има свръхпоток. Наличието на свръхпоток (по-голям отколкото е необходим) увеличава разходите за работата на помпата, ескалира пиковите товари, повишава връщаната температура и не допринася с нищо за комфорта на крайния потребител.

Може да харесате още...