Ремонтираха покрива на Историческия музей в Разлог

Направен бе ремонт на покрива на двете стопански постройки на Историческия музей в Разлог – възрожденските къщи Парапуновата и Астиновата.

След реконструкциите в залите на музея ще бъде експонирана обновената експозиция за Разлог и неговото минало. Събитието е по проект „Нова визия на изложбата за Разлог“, финансиран от Министерство на културата и община Разлог. Представянето на изложбата ще бъде за празника на град Разлог през октомври.

Миналата година община Разлог финансира ремонтирането на покрива и на самия музей в Парапуновата къща за 60-годишнината от основаването на културната институция. Подменени бяха покривната конструкция и керемидите, за да няма никакъв риск за имуществото на музея. В сградата му се помещават експозиции, отразяващи бита и обичаите на хората от региона, а близо 5000 движими културни ценности, отразяващи миналото на Разлог и селищата от общината, се съхраняват във фондовете на музея.

Съседната Астинова къща е дарение от известните благодетели на Разлог Елиза и Иларион Астинови през 1984 – 1985 г., когато се извършва основен ремонт и преустройство на музея. Сградата е възрожденска разложко-чепинска къща, братов тип от края на XIX век – този тип се счита за продължение на т. нар. „симетрични къщи“, които се появяват най-напред в Пловдив през втората половина на XIX век.

Ремонтните дейности са финансирани със средства от бюджета на общината.


Вижте също...