Решение на Daikin повиши енергийната ефективност в исторически хотел