pixel

Ресторантите потребяват най-много енергия

Ресторантите потребяват най-много енергия

Мисълта за управлението на една сграда може да започне още от изграждането ѝ. Начинът на строителство на един обект определя бъдещите разходи за електроенергия и емисиите, които ще генерират създаването и експлоатацията ѝ.

Жилищният сектор е основен консуматор на енергия и ресурси. Производството на строителни материали е една от най-енергоемките дейности, заедно с производството на желязо и стомана, хартия и целулоза, химичната идустрия и рафинирането на петрол.

По данни на Европейския съюз 40% от общото енергопотребление се дължи на сградите. Според информация, цитирана от Кирил Велковски от Българския съвет за устойчиво развитие, строителната индустрия на световно ниво потребява 30-40% от енергията, 40-50% от суровините и 17% от прясната вода. На нея се дължат 33% от въглеродните емисии и 25% от изсечения дървен материал.

Дървесината се използва широко в строителството заради естетическите си качества, уюта, който създава и добрите си изолационни свойства. За да не допринася изграждането на поредната сграда за обезлесяване, е препоръчително използването само на отговорно отсечена дървесина. Можете да я познаете по маркировката FSC, абревиатура от името на организацията, която е установила стандарта – „Съвет за спопанисване на горите“.

Вече писахме как можете да изградите устойчива сграда, построена изцяло с мисъл за околната среда, комфорта на обитателите и нивото на потребление на енергия. У нас към момента има не повече от 10 такива сгради, каза Кирил Велковски.

Що се отнася до търговските сгради, тези, които са построени устойчиво и са с почти нулево потребление на енергия, са много по-конкурентоспособни на пазара, особено по време на усложнени икономически условия, обясни още Велковски. Въпреки че изграждането им изисква по-големи инвестиции, те се отплащат със значително по-ниски сметки за електроенергия и поддръжка.

Ресторантите са най-енергоемките стради с търговска цел в Щатите, сочат данни на администрацията, отговаряща за енергийната информация в САЩ. Те потребяват почти три пъти повече енергия от другите комерсиални сгради (изчисленията са за квадратен фут). Фактори, които допринасят за тази статитистика, са дългото работно време и специализираното оборудване. Съществен дял от общата консумация имат помещенията за съхранение на продукти и подготовка на храна. Там загубите на енергия са съществени. Немалка част от изразходваната електроенергия е за отопление, вентилация и охлаждане.

Непосредствено след ресторантите в негативния списък се подреждат хранителните магазини. Половината от енергията, която потребяват те, е за захранване на фризери и хладилници.

Сред официалните цели на Европейския съюз е подобряване на енергийната ефективност на сградите. За осъществяването ѝ още през 2002 г. ЕС прие Директива за енергийните характеристики на сградите. През 2010 г. нормативният документ беше преработен. На сайта epbd-ca.eu е предоставена информация как страните от Общността се справят с транспонирането на Директивата и изпълнението на изискванията. Последният доклад за България е за 2010 г. В него е отбелязано, че енергийната сертификация може да се проведе не по-рано от 3 г. и не по-късно от 6 г. след получаване на разрешителното за строителство. Всички сгради с подова площ над 1000 м2 подлежат на задължителна сертификация, а валидността на документа е до 10 г.

Начини да се спести енергия, а с нея да се намали и замърсяването на околната среда от сградния сектор има. „Преди да трупаме бетон, ни трябва повече мисъл“, обобщи Кирил Велковски.

energyonline.bg

Може да харесате още...