pixel

Революцията на PV инверторите и раждането на преференциалните тарифи

Времето след появата на първите фотоелектрични модули, включително и в България, през 90-те години, е време, в което новата технология не се радва на особен успех и популярност. Тяхното внезапно “израстване” и рязко превръщане в комерсиална технология се дължи на една малка революция – появата на микроинверторите.

“Инверторите позволяват произведената от фотоволтаиците електроенергия, която по същество представлява прав ток, да се преобразува в променлив, така че да се съгласува с променливото напрежение на електропреносната мрежа”, разказва пред GreenTech.BG проф. Петко Витанов, ръководител на Централната лаборатория по соларна енергия и нови енергийни източници при БАН. Това съгласуване позволява генерираният ток да се “инжектира” в мрежата.

“Тогава в Германия се появи първият проект “1000 покрива”, който имаше за цел да тества този вид технологии. Хората имаха двойни електромери – едната част отчиташе колко електроенергия те черпят от мрежата, а другата част мереше колко са вкарали”. Разликата се оказва добър начин за облекчаване на домашните бюджети. По това време изграждането на фотоволтаична инсталция върху покрив струваше твърде много дори за солидните семейни бюджети. Затоа държава ги поощрява, като осигурява 70% от инвестиционните разходи.

“Защо ги финансираха? Защото искаха да тестват в по-голям какво би било влиянието на подобен тип инжекция от индивидуално производство на енергия”, коментира проф. Витанов. След успеха напроекта “1000 покрива”, в Германия идва ред на втори проект -“100 000 покрива”, а по-късно покривите стават 1 милион.

“Паралелно с това, виждайки че става дума за добра възможност, те изготвиха първия “зелен закон” през 2001 г., който въведе преференциалната цена: вие продавате електроенергия на специална друга цена и по този начин можете да бъдете печеливш, ако произведате повече, отколкото консумирате. Този закон се наложи и предизвика бума на фотоволтаиците в Германия и след това в Западна Европа”, разказва експертът.

Подобна преференциална тарифа ще се появи и в България, но осезаемо по-късно. Тя е въведена с наредба, излязла на 26 декември 2006 г., броени дни преди приемането на страната ни в ЕС. Тя е валидна в същия си вид и досега, но се очаква да бъде преразгледана и променена с новия закон за възобновяемите енрегийни източници. Експерти прогнзират, че това ще стане от началото на новата година.

greentech.bg

Може да харесате още...