Riello – лидер в производството на горелки с грижа за природата и човека

riello

Riello 4 Green предлага енергоспестяваща екологична технология за насърчаване на устойчивото развитие в подкрепа на повишаване качеството на живот и защита на околната среда.

„Зелено“ е отношението на  Riello към целия ни свят!

Riello възприема концепцията за благополучие на 360°, благополучие, което се отразява на екологичната устойчивост на продуктите и философията на управление на корпоративния ресурс.

Една съвременна компания не може да пренебрегне евентуалните проблеми, които характеризират света, в който живеем. В днешно време наше задължение е да разширим хоризонта си отвъд печалбите, балансите, числата, графиките и т.н., за да насочим поглед към една по-широка и по-пълна картина. За да се откроим, трябва да се развиваме, като се грижим за това, което ни заобикаля и което ни позволява да бъдем това, което сме. Тези цели могат да се постигнат чрез:

riello

Стратегията, която Riello прилага, за да намали въздействието върху околната среда, може да се проследи в две посоки:
– от една страна, това е производството и съответно характеристиките на продуктите;
– от друга, се отнася до средата, в която тези начинания се реализират, или иначе казано до самата компания.

rielloRiello залага на енергийна ефективност още по време на производствения цикъл. Екологично устойчивите технологии позволяват да се намали консумацията на електроенергия и вода, драстично ограничавайки отпечатъка, който оставяме върху нашата планета. Тези мерки гарантират не само възвръщаемост на разходите за енергия, но и разрешаване на въпроси, на които Riello обръща особено внимание и които споделя с работещите в компанията. Задължение и съзнателен избор е да се подходи с особено внимание към средата, в която работим и живеем. Пътят, който Riello избра да поеме, вече е извървян по отношение на промишленото производство и на ежедневните дейности, извършвани в компанията.

Riello започна най-напред с опити да се бори срещу рутинните и почти механично повтаряни лоши навици в ежедневието, които често са най-трудните за изкореняване.

Разшири управлението на разделно събиране на отпадъци, като отдели сухи и мокри отпадъци, пластмаса и алуминий и приложи тази практиката в цялата компания – както в офисите, така и във всяка област на производството. Цикълът на събиране на отпадъците е подобрен и става все по-екологично насочен, тъй като включва разграничаване и преработване на всички отпадъци по най-правилния начин.

riello

В резултат на тази оптимизация на събирането на отпадъците, паралелно прилага вътрешен план, който ще доведе в близко бъдеще до редица действия за подобряне условията на труд на нашите колеги и опазване на околната среда.

Грижата за природата е грижа за човек и бъдещето на цивилизацията!

За повече информация – Калория.

Може да харесате още...