pixel

Riello в семейството на Carrier

Riello

Carrier инвестира 16 млн. долара за провеждане на изследвания и иновации в нов Център за върхови постижения.

В центъра ще се разработват иновации в областта на термопомпите, водородното горене и решенията, приложими към комуникация и управление чрез интернет връзка.

На 4 април тази година Carrier обяви, че планира да инвестира 16 млн. долара в изграждането на Център за върхови постижения във Виласанта, Италия, в който ще се провеждат изследвания и разработки, свързани с отоплението, климатизацията и водоснабдителните системи за домакинствата. Научните лаборатории в изследователския център ще развиват иновации, с които да бъде разширен спектъра на устойчивите и интелигентни предложения на Carrier, най-вече в областта на термопомпите, водородните котли и решенията, приложими към новите технологии, за жилищните сгради и леката индустрия в Европа. Carrier е част от Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), водещ световен производител на здравословни, сигурни, устойчиви и интелигентни решения в обезпечаването на отоплителни и охлаждащи системи.

За Carrier

Основана от изобретателя на модерната климатизация, Carrier е световен лидер във високотехнологичните решения за отопление, климатизация и охлаждане. Експертите на Carrier предоставят устойчиви решения, интегриращи енергийно ефективни продукти, строителен контрол и енергийни услуги за жилищни, търговски, транспортни клиенти и доставчици на хранителни продукти. Carrier е част от Carrier Global Corporation, водещ световен доставчик на здравословни, безопасни, устойчиви и интелигентни решения за строителството.

Инвестицията ще съчетае и трансформира досегашния опит на Riello и Carrier в производството на термопомпи, като по този начин фирмата ще отговори на изискванията за устойчивост на Европейския съюз, заложени в Зелената сделка (European Union Green Deal).

Riello

„Създаването на Центъра за върхови постижения в изследванията и разработването на устойчиви и ефективни отоплителни системи ни позволява да представим още по-добри предложения на нашите клиенти в строителния бранш и леката индустрия в Европа“, каза Франсоа Одо, вицепрезидент и главен мениджър на Carrier RLC Europe и Riello. „Тази инвестиция, също така, е символ на нашата ангажираност към Италия и ще ни помогне да взаимодействаме дори още по-интензивно с водещите регионални университетски центрове“.

Проектът предвижда изграждането на нова сграда с лаборатория и офиси във Виласанта да приключи до края на 2023 г. Центърът ще събере на едно място инженери с умения в дизайна на термопомпи, от една страна, и специалисти по дигитални системи, от друга.

Сградите в ЕС са отговорни за 40% от потреблението на енергия и 36% от емисиите на парникови газове в Европа. Повече от 40% от потреблението в жилищния сектор/строителството зависи от  природния газ и изкопаемите горива.¹

Riello

В Италия отоплението на жилищните, обществените и търговските сгради причинява повече от 17,7% от емисиите на CO2, според данни на Ispra. Увеличаването на доставките на енергийно ефективни и устойчиви решения за отопление, като термопомпи въздух-вода или хибридни системи, допринася за постигане на целта за ограничаване на въглеродните емисии до 2050 г., очертана в плана „Fit for 55“. Центърът за върхови постижения ще подпомогне Carrier чрез въвеждане на различни иновационни решения, с които да отговори възможно най-гъвкаво на енергийния преход.

Успоредно с разширяването на предлаганите термопомпи, Carrier ще продължи да инвестира в разработването на водородни котли, устойчиви решения, които използват смес от природен газ с до 20% водород, като целта е достигане на 100% водород до края на 2024 г.

Новият център ще се съсредоточи също върху разработването на технологии с използване на интернет връзка и изкуствен интелект, чрез които да се извършва дистанционно управление на системите за отопление и охлаждане за повишена енергийна ефективност.

1. Източник: Евростат и Европейската отоплителна индустрия, 2020 г.

Riello е представена на българския пазар от Калория.

Може да харесате още...