Ръст с над 76% в производството на твърди горива у нас за година

Вижте също...