pixel

Ръст в производството на природен газ на годишна база

Ръст в производството на природен газ на годишна база

През юни 2011 спрямо май 2011 г. се увеличава производството на пропан-бутан с 10% до 11 хил. т, на безоловен бензин – с 13.7% до 141 хил. т, на дизелово гориво – с 16.4% до 163 хил. т, и на електроенергия – с 1.8% до 3 727 гигаватчаса.

Намалява производството на твърди горива с 19.1% до 2 726 хил. т и на природен газ – със 7.7% до 36 млн. станд. куб. метра. Това става ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ).

Производството на твърди горива през юни 2011 спрямо юни 2010 г. нараства с 12.5%, на безоловен бензин – с 6%, на дизелово гориво – с 24.4%, и на електроенергия – с 4.2%. Намалява производството на пропан-бутан с 8.3%. Поради стартирането в края на 2010 г. на добив на природен газ от новооткрити местни находища производството през юни 2011 г. в сравнение с юни 2010 г. нараства от 0.4 на 36 млн. станд. куб. метра.

Доставките на електроенергия през юни 2011 спрямо май 2011 г. нарастват с 2.9% до 2 450 гигаватчаса. Намаляват доставките на твърди горива с 21.9% до 2 870 хил. т, на пропан-бутан – с 10.8% до 33 хил. т, на безоловен бензин – с 15.8% до 32 хил. т, на дизелово гориво – с 16.7% до 100 хил. т, и на природен газ – с 18.9% до 176 млн. станд. куб. метра.

Доставките на твърди горива през юни 2011 спрямо юни 2010 г. нарастват с 8.9%, на пропан-бутан – с 37.5%, на дизелово гориво – с 28.2%, на природен газ – с 23.9%, и на електроенергия – с 5.4%. Намаляват доставките на безоловен бензин с 27.3%.

econ.bg

Може да харесате още...