Румъния насърчава малките жилищни фотоволтаични инсталации

Румъния ще субсидира малки жилищни фотоволтаични инсталации по нова схема, наречена „Casa Verde“. Тя е разработена, за да стимулира развитието на фотоволтаични проекти от малък мащаб, предимно покривни, които отговарят на условията за продажба на излишната електроенергия към мрежата съгласно новите правила за нетно отчитане, одобрени от румънския парламент в края на юни.

Правилата включват и серия от фискални промени за собствениците на фотоволтаични системи с капацитет до 27 кВт. Според новата схема, собствениците на електроенергийни системи от възобновяеми източници с размер до 100 кВт ще имат право да продават излишъка си на четирите електроразпределителни дружества – Enel, CEZ, E. On и Electrica – по курс, който ще бъде определян от местния регулатор.

Министерството на околната среда и изменението на климата публикува документ, според който ще бъдат давани отстъпки за жилищни фотоволтаични проекти, коитомогат да покрият до 90% от разходите за купуване и инсталиране на системите. Безвъзмездната помощ няма да надвишава сумата от 20 000 румънски леи (около 4 800 щ.д.). Разходите за инсталирането не могат да представляват повече от 15% от общите разходи по проекта. Безвъзмездните средства ще се отпускат за жилищни проекти с капацитет, равен или по-голям от 3 kW.

Очаква се новите мерки за насърчаване на малките фотоволтаични системи да съживят румънския соларен пазар. През последната година в страната бяха изградени едва 3 MW нови фотоволтаични мощности.


Вижте също...