pixel

Румъния бе изключена от търговията с емисии въглероден двуокис

Румъния бе изключена от търговията с емисии въглероден диоксид

Румъния бе изключена от търговията с емисии въглероден двуокис – СО2 – предвидена от протокола от Киото, заради нередности, установени при изчисляването на нейните емисии на парникови газове, съобщи министерството на околната среда в северната ни съседка, цитирано от БГНЕС. Прекратяването на участието й влиза в сила незабавно.

Букурещ ще трябва да въведе адекватна и надеждна система за коректно изчисляване на нивото на емисиите си на парникови газове на национално равнище, преди да може да поднови продажбата на емисионни сертификати за СО2.

Изключването й е тежък удар по румънското правителство, което разчиташе да получи до 1,5 милиарда евро от продажбата на тези сертификати, както показват данните, изнесени от министъра на околната среда Ласло Бобели през декември 2010 г.

Сумата щеше специално да послужи за намаляване на бюджетния дефицит на страната. В петък премиерът Емил Бок поиска главата на началника на агенцията за защита на околната среща, ако Румъния бъде извадена от пазара. Той настоя също за много строг план за измерване на емисиите, за да може Румъния отново да се върне на пазара след максимум шест месеца.

Протоколът от Киото поставя изисквания за съкращаване на емисиите на 38 индустриални страни с глобално намаление от 5% за периода 2008-2012 г. в сравнение с референтната 1990 г. Поради разпада на индустриите от комунистическо време, предизвикващи голямо замърсяване, Румъния, както и други държави от Източна Европа достигна целта и й бе разрешено да продава неизползваните емисионни квоти.

АФП посочва, че България бе извадена от пазара на въглеродните емисии от юни 2010 до февруари 2011 г. също поради неспособността й да води отчетност на емисиите на парникови газове.

Към днешния момент обаче България се справя успешно с изискванията. На 23 август 2011 г. беше проведено заседание на Междуведомствената работна група за координиране на изпълнението на Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г. и разпределение на квоти за нови участници.

Бяха разпределени квоти от резерв „Нови участници” на ТЕЦ „Марица изток 2″ ЕАД, „Хан Омуртаг” АД и „Eй И Ес 3С Марица Изток – 1″ ЕООД. Така практически беше изчерпано количеството квоти, заделено в резерв „Нови участници”, т.е. следващите нови участници няма да получават безплатни квоти.

econ.bg

Може да харесате още...