Румъния бе изключена от търговията с емисии въглероден диоксид

Вижте също...