Румъния бе изключена от търговията с емисии въглероден диоксид

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!