pixel

Руски учени създадоха покритие, повишаващо безопасността на горивото за АЕЦ

Сега в света активно се работи по създаване на устойчиво към аварии, така нареченото accident tolerant fuel.

Стимул за това стана аварията на японската АЕЦ “Фукушима-1” през 2011 година. Тогава беше прекратено подаването на охлаждаща вода в активните зони на реакторите, предизвиквайки прегряване на ядреното гориво.

Вследствие на повишената температура на циркониевите тръбички на топло-отделящите елементи (ТОЕ) е възникнала така наречената пароциркониева реакция, която се съпровожда с отделяне на допълнително голямо количество топлина и разрушаване на топло-отделящите елементи.

Практически веднага след тази авария в страните с развита ядрена енергетика се активизираха разработките по предотвратяване на възможностите за възникване на пароциркониева реакция. Един от пътищата за решаване на този проблем е модифициране на циркониевите обвивки на ТОЕ.

“Ние в МИФИ се занимаваме с разработване на модифицирани и композитни циркониеви материали с подобрени качества, а също и с разработване на защитни покрития и начини за модифициране на повърхността на циркониевите компоненти за активната зона на реакторите на топлинни неутрони”, съобщи главният специалист от Института по промишлени ядрени технологии МИФИ, създател на установката за имитиране на аварийните режими във водно-водните енергийни реактори ВВЭР Светлана Иванова, думите на която се цитират в съобщението.

Тя отбеляза, че устойчивостта на разработените циркониеви компоненти трябва да се проверява в условията на аварийни ситуации, моделирани в експериментални условия, но съществуващите сега установки са скъпи, работата на тях е трудоемка и изисква много допълнително време.

Както се отбелязва в съобщението създадената в МИФИ установка с размерите на микровълнова печка позволява достоверно и с минимална трудоемкост да се имитират етапите на максимална проектна авария на АЕЦ със загуба на топлоносителя и надпроектна авария. Също така може да се имитира термичен удар, който възниква в момент на аварийно заливане на активната зона на реактора с вода.

Резултатите от изследванията, които могат да се получат с помощта на новата установка, могат да се използват за обосноваване, разработване и внедряване на нови материали и елементи от конструкцията на активните зони на ядрените реактори.

atominfo.bg

Може да харесате още...