pixel

С европари градовете може да се топлят от минерални извори

Средства от оперативната програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 може да се предоставят за внедряване на геотермално отопление в градовете с минерални извори. Това стана ясна по време на среща на екоминистъра Нено Димов с кмета на Велинград Костадин Коев, представители на туристически бранш и граждани в сряда.

Велинград се слави със своите горещи минерални извори, които привличат множество туристи, но и със силно замърсения си въздух през зимата, когато голяма част от хората се топлят с дърва и нискокачествени въглища.

Според Нено Димов този проблем може да бъде решен като се използват минералните извори на града и да отопление на общински и жилищни сгради.

„Проект със захранване на общински сгради и частни домакинства може да попадне в обхвата на ОПОС и да получи финансиране“, обяви министърът. Според него такъв проект може да се разработи като пилотен и да послужи за пример на други общини с минерални извори. За да бъде финансиран по ОПОС, проектът трябва да е в един район или квартал, за да може да се направят измервания преди и след реализацията и да се покаже ефектът от инвестицията, поясни той.

„Ако докажем, че след реализацията на проекта намалява нивото на фини прахови частици от битовите отоплителни уреди, ще бъдем убедителни, че инвестицията на европейски средства има екологичен ефект“, категоричен е Нено Димов.

Според него това е добър старт и ще бъде първа стъпка за общините, които имат възможност да използват ресурса си от минерални извори. Министърът подчерта, че това е пример за търсене на мерки на ниво кмет и общински съвет и насърчи местните власти да търсят такива начини за подобряване качеството на атмосферния въздух.

За насърчаване използването на минералните извори миналата година екоминистерството отпусна близо 6 млн. лв. субсидии на девет общини за построяване на инфраструктура, която ще им позволи да използват минерални извори на тяхна територия за изграждане и захранване с топли води на градски басейни, къпални, спа комплекси, както и за геотермално отопление на обществени сгради и частни оранжерии.

Години по-рано държавата започна да предоставя за безвъзмездно ползване на свои минерални извори на общини, но за повече от пет години нищо не се е случило в тази посока. Столичната община само говори за свои планове за геотермално отопление, което ако се приложи ще доведе до намаляване на цената на парното в града и ще върне част от клиентите на общинското топлофикационно дружество.

По време на визитата на екоминистъра във Велинград е бил обсъден и инвестиционния проект за добив на волфрам на територията на общината, срещу което са жителите на града. Димов уверил, че ведомството и пазарджишката екоинспекция ще продължат да отстояват интересите на гражданите и закона, който ги пази. Той информирал гражданите за решението на екоинспекцията да отхвърли оценката за въздействие върху околната среда на проекта и на волфрам и уверил, че в него са спазени всички законови процедури.

На въпрос за финансиране на изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води в района министърът отговорил, че не са изпълнени критериите за обединяване на ВиК дружества в Пазарджишка област и затова няма да може проектът да се финансира по ОПОС. Ще се търсят възможности за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за общините с 2000 до 10 000 еквивалент жители, които не в момента не попадат в обхвата на финансиране по европейски програми, посочват от екоминистерството.

mediapool.bg

Може да харесате още...