pixel

С RoofVent® и UltraGas® спортуването е удоволствие

RoofVent

Още една спортна зала с най-ефективното и инвестиционно оптимално решение за климатизация чрез децентрализирано системно решение от Hoval.

В новооткритата спортна зала към СОУ “Е.Станев” във Велико Търново комфортният микроклимат на спортуващите е гарантиран от Hoval.

В залата, с приблизителна площ от 800 м², бе заложено системно решение от Hoval, включващо ефективна, качествена климатизация на целия обем само с един покривен апарат RoofVent®, допълнена от изключително ефективния кондензен газов котел UltraGas® и всичко това с оптимални инвестиционни разходи и последващи ниски експлоатационни разходи.

RoofVent

Комфорт и икономия

Комфортът на спортуващите е гарантиран, тъй като покривният апарат RoofVent® LKW осигурява необходимото количество пресен въздух, затоплен, охладен и правилно разпределен в целия обем на залата. Икономията на енергия е гарантирана от вградения рекуператор с ефективност до 75%, а правилното разпределение на въздуха е подсигурено от патентования AirInjector®, който успешно сваля топлия въздух от подпокривното пространство до зоната със спортуващи и публика, без да предизвиква усет за течение. Благодарение на него температурната разлика по височина е само 1°С на всеки 10м.

Избегнато е образуването на топлинни джобове в подпокривното пространство, което е главната причина за големи експлоатационни разходи и недобре отоплена зона на спортуващите при конвенционалните вентилационни системи.

За подаване на топлоносител към покривния апарат и подсигуряване на нуждите за БГВ е инсталиран кондензен газов котел UltraGas® с мощност 150 kW. Чрез патентования топлообменник AluFer, високоефективната кондензна технология и големия воден обем на котела се постигат минимални разходи на газ и енергия.

RoofVent

Предимствата

Предимствата на децентрализираните климатични системи не се свеждат единствено до намаляване на разходите при тръбните инсталации; компактните модули лесно се вграждат в сградната конструкция благодарение на по-малкото им тегло. Това позволява една след друга да се инсталират нови системи, а съществуващите лесно да се разширяват. Необходимите разходи и труд за монтаж са по-ниски, благодарение на стандартните и напълно готови за инсталиране апарати; същото се отнася и за контролните системи, които са „plug and play” – “постави и използвай“. Поддръжката на апаратите може да се извършва откъм покрива и това е възможно в работно време, тъй като краткотрайното изключване на всеки отделен апарат не представлява проблем.

RoofVent

Покривният апарат RoofVent® има и друго голямо предимство. Спортните зали невинаги се ползват постоянно и в случай на голям период неизползваемост, отоплението или климатизацията може да бъде сведено до минимум. Когато се наложи залата отново да се ползва, то ще бъде необходимо бързото й затопляне или охлаждане. Това с апаратите RoofVent® става за 30 до 60 минути.

Може да харесате още...