pixel

С външна тоалетна са над 20% от жилищата в България

С външна тоалетна са над 20% от жилищата в България

Тоалетна вътре в жилището имат 74.1% от обитаваните жилища, за 4.4 на сто тоалетната е извън жилището, но в сградата, а за 20.5 на сто е извън сградата. Това показват данните от окончателното преброяване на населението и жилищния фонд, които бяха оповестени днес от Националния статистически институт.

Според резултата от преброяването към 1 февруари населението на България е 7 364 570 души, а в градовете живеят 72.5% от хората.

Без обособена тоалетна са 1 на сто от обитаваните жилища, сочат още данните на НСИ, цитирани от БТА.

Областите с най-голям дял на жилищата с тоалетна извън сградата са Монтана и Разград – съответно 41.8 и 39.6 на сто. Тоалетна извън сградата се среща и в област София (столица) – в 2.3 на сто от обитаваните жилища. Без обособена тоалетна са 1.9 на сто от обитаваните жилища в област Разград и по 1.6 на сто в областите Перник и Сливен.

Баня имат 82.1 на сто от обитаваните жилища. Делът на обитаваните жилища без изградена баня е най-висок в областите Търговище – 19.9 на сто, Пазарджик – 17.2 на сто, Видин и Сливен – по 17 на сто. Най-голям дял жилища с баня вътре в жилището се наблюдава в област София (столица) – 96.9 на сто, и в областите Габрово, Русе и Смолян – около 90 на сто от всички обитавани жилища.

Водопровод в жилището, но без канализация, имат 0.3 на сто от градските жилища. В селата най-голям е делът на канализацията, свързана с попивна яма – 48.9 на сто от жилищата с водопровод вътре в жилището и 52.5 на сто от жилищата с водопровод извън жилището. Жилищата без водопровод и без канализация са 1.7 на сто от всички жилища в градовете и 6.8 на сто от жилищата в селата.

Делът на неелектрифицираните е 0.02 на сто от всички жилища. Това са примитивни жилища, които се намират в махали в труднодостъпни планински места.

За първи път по време на преброяване 2011 г. са събрани данни за наличие на енергоспестяваща дограма и външна изолация на жилищата. Данните показват, че 29 на сто от всички жилища имат поставена енергоспестяваща дограма. С външна изолация са 15.5 на сто от жилищата. Жилищата в страната са 3 887 076. От тях 3 859 460 се намират в жилищни сгради, 23 232 – в нежилищни сгради, 828 са колективни и 3556 – примитивни и подвижни жилища. Броят на жилищата е нараснал със 198 274 в сравнение с предишното преброяване през 2001 година.

dnevnik.bg

Може да харесате още...