SA Power Networks с пилотен проект за нов механизъм за интеграция на слънчевата енергия към електроразпределителната мрежа

Австралийската агенция за възобновяема енергия (ARENA) обяви 2,09 милиона долара финансиране за SA Power Networks, за да изпробва нов подход за интегриране на слънчевата енергия от покрива към електроразпределителната мрежа.

В продължение на 12 месеца на терен ще се тества нова гъвкава соларна връзка на до 600 клиенти със соларни инсталации на покривите в Южна Австралия и Виктория, които живеят в райони, където мрежата в момента е ограничена поради много високия дял на соларни покриви. Технологията ще осигури достъп до пазара на австралийците със соларни покриви, които не могат да изнасят излишната си слънчева енергия обратно в мрежата поради ограничения й капацитет.

SA Power Networks ще внедри нова гъвкава технология за свързване, която позволява на инверторите автоматично да регулират лимитите за износ на всеки пет минути въз основа на сигнали, получени от разпределителната мрежа. SA Power Networks си партнира с AusNet Services и производителите на слънчеви инвертори Fronius, SMA и SolarEdge и компанията за енергиен мениджмънт SwitchDin.

Изпълнителният директор на ARENA Дарън Милър заяви, че изпитанието може да доведе до повишено oползотворяване на слънчевата енергия. „Електроразпределителната мрежа има ограничен капацитет да поеме обратните енергийни потоци, когато соларните системи на покрива изнасят излишък от енергия в мрежата в средата на деня.

„В момента по-малко от 10% от соларните покриви, инсталирани в Австралия работят с интелигентни системи за управление, което означава, че много хора са ограничени от това, което могат да изнасят обратно в мрежата. Ако изпитанието е успешно, това би трябвало да помогне на повече клиенти да продадат повече от енергията си на пазара и да се възползват от икономии на разходи за сметките си за енергия“.

Марк Винсент от SA Power Networks заяви, че това изпитание е една от редицата инициативи, които дистрибуторът предприема. Винсент споделя: „Нашата цел е да удвоим количеството слънчева енергия, което можем да приемем в нашата мрежа до 2025 г. Ние разглеждаме интелигентни решения, а не скъпи инвестиции в мрежов капацитет, за да помогнем за осъществяването му“.

Вижте също...