Самозасмукващи помпи Argal

Конструкцията на самозасмукващите помпи Argal е разработена с оглед на това те да могат да работят  при по-големи смукателни височини и с по-кратко време на стартиране. Ето и какви други предимства на италианската марка ни представиха от техния български партньор:
– Самозасмукващите помпи могат да работят с тежки течности (с голямо специфично тегло), без да се намалява производителността на агрегата. Това се постига чрез инсталиране на електромотори с по-висока мощност;
– При версията с магнитен куплунг се използва E-CTFE, което гарантира несравнима химична устойчивост в сравнение с други подобни полимери;
– Версиите с механично уплътнение имат три стандартизирани мотора: Hippo (ZMA), Elk (TMA G1) и Rhino (TMA G2).

„Различните видове самозасмукващи поми на Argal намират разнообразни приложения в химическата, фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост, както и при третирането на отпадъчни води“, заявяват още от Адара Инженирнг и добавят: „Например, турбо-помпата  Rhino може да пренася киселини при максимална смукателна височина от 4 m, включително сярна (98%), азотна, фосфорна, натриев хипохлорит, сода каустик и хлориди 33%“.

Вижте също...