pixel

Съвети за намаляване на шума при проектиране на термопомпи въздух-вода

Hoval

Ако проектирате термопомпа въздух-вода с външно тяло, препоръчително е да обърнете специално внимание на въпроса за шума. Кои термини трябва да знаете, за да интерпретирате правилно звуковите стойности на термопомпите?

Основни величини:

Hoval

Звукова мощност:
Нивото на звуковата мощност е свойство на източника на шум и не зависи от разстоянието. Това ниво не може да бъде измерено директно, а само с помощта на технически изчисления. Тази стойност може да се използва за сравняване на устройства като външни тела на термопомпи по отношение на шума. Нивото на звуковата мощност е дадено в децибели – означава се с dB (A).

Звуково налягане:
Нивото на звуковото налягане зависи от мястото на измерване в звуково поле и описва измеримите шумове в този момент.
Нивото на звуково налягане също е даден в dB (A).
Точното определяне на нивото на звукова мощност е важно.
Какви опции имате за ефективно намаляване на нивото на звуково налягане на външното тяло на Вашата термопомпа?

Вземете под внимание водещия фактор Q!

Водещият фактор Q е свързан с мястото на монтаж.
Положението на външното тяло и ограждащите елементи около него оказват огромно влияние върху осезаемите шумове от термопомпата – защото звукът се разпространява в сферична форма.

На фигурата по-долу се вижда как се променя шума, в зависимост от това дали монтажът е на открито с фактор Q2, до една стена с фактор Q3 или в ъгъл между две стени с фактор Q4. При монтаж до стена, шумът се увеличава с 3 dB(A) в сравнение с открит монтаж, а при монтаж в ъгъл, шумът се увеличава с 6 dB(A) спрямо открития монтаж.

hoval
Звуково налягане в dB(A) според разстояние в метри*.

Hoval

*Примерни стойности за термопомпа въздух-вода UltraSource® B (8) от Hoval при монтаж до стена.

Просто правило на разстоянието!
Нивото на звуковото налягане спада с 6 dB (A) за всяко удвояване на разстоянието. С това правило може да се изчисли нивото на звуково налягане в мястото на емисията. Но какво означава това по отношение на субективното възприемане на силата на звука? Ако усетите шум наполовина по-силен или два пъти по-силен, това приблизително съответства на промяна в нивото на звуковото налягане между 6 dB (A) и 10 dB (A).

Моля обърнете внимание: „Звукът“ и „нивото на звука“, като „шумът“ и „нивото на шум“ са само възприятия на човешкото ухо. Тези термини са различни от обективно измереното ниво на звуково налягане.

Hoval

На снимката виждате примерен монтаж на външно тяло на термопомпа UltraSource® B на отстояние от къщата и от съседния имот. Изтеглете техническия каталог за повече информация.

Надяваме се тази статия да Ви е била полезна и при следващия проект на термопомпа въздух-вода да изберете най-подходящото място за външното тяло, с оглед минималните нива за шум за обитателите на дома и техните съседи.

Ако статията Ви е харесала, споделете я.

Ако имате интерес да интегрирате комфортна вентилация във Вашия дом, или в нов Ваш проект, свържете се с експерт на Hoval и направете консултация за най-доброто решение сега.

Може да харесате още...