pixel

Събират излезли от употреба гуми и масла

До 25 ноември Община Пловдив организира кампания за разделно събиране на отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ) и отработени масла (ОМ). Пунктът за събиране се намира в Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД и работи от 09:00 до 17:00 ч.

Освен по време на кампаниите за събиране, които се организират два пъти годишно, излезли от употреба гуми и масла могат да се предават безплатно и на лицата, извършващи продажба и/или смяна.

За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми и отработени масла.

В случай на злонамереното им запалване може да подавате сигнали на тел. 6111 в Пловдивски Общински инспекторат или на Районните полицейски управления.

dir.bg

Може да харесате още...