pixel

Съдът отмени таксата на ЕВН за пускане на тока

Сдружението за правна помощ на потребителите спечели и на втора инстанция делото срещу общите условия на ЕВН Електроснабдяване ЕАД, съобщават от неправителствената организация.

На 8 декември 2014 г. Пловдивският апелативен съд е потвърдил решението на Пловдивския окръжен съд, като постанови да се преустанови прилагането на оспорените от сдружението клаузи от Общите условия на електроснабдителното дружество.

Това означава, че считано от 8 декември т.г. потребителите на ЕВН не дължат такса включване при спиране на електрозахранването на абонатите. ЕВН Електроснабдяване ЕАД не може да прекъсва снабдяването с електрическа енергия, без предварително да е уведомил потребителя за това.

Решението по въззивното гражданско дело 1125/2014 г. е достъпно на интернет сайта на Пловдивския апелативен съд.

Общите условия на “EВН България Електроснабдяване” EAД продължават да действат, тъй като това не е окончателно решение по казуса. То подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-месечен срок от официалното му съобщаване на страните, което предстои. ЕВН ще се възползва от правото си да обжалва решението пред горна инстанция, съобщават от електроразпределителното дружество.

dariknews.bg

Може да харесате още...