pixel

Семинар в Далкия Топлофикация Варна

Семинар в Далкия Топлофикация Варна

На 24 януари тази година Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс проведе разширен семинар-обучение за специалисти от Далкия Топлофикация Варна.

Основна тема на семинара беше новата концепция за децентрализирани отоплителни системи на Данфосс  Evo Flat. Апартаментните абонатни станции, с които се изграждат тези системи са изключително актуални, както  в  аспекта на пестене на енергия чрез намаляване на загубите, така и по отношение на индивидуално справедливо отчитане на реалната консумация и контролиране на разходите при едновременно осигурявне на пълен комфорт на потребителя. Апартаментните абонатни станции се вписват максимално в тенденцията за реновиране на старите отоплителни инсталации, както и в модерното строителство с хоризонтално разполагане на тръбопроводите.

В качеството си на дружество за услуги, обърнато изцяло към клиента и компания от световен мащаб,  която  се стреми към рационално използване на енергията, спазване на законодателството на ЕС и инвестиране в енергийно ефективни проекти,  Далкия Топлофикация Варна чрез своите специалисти проявява определен интерес към всички новости  в областта на топлофикационната автоматика. В това отношение Данфосс  като утвърдена фирма, която поставя световните стандарти в  областта на високото качество, енергийната ефективност и опазването на околната среда,  има какво да предложи на своите партньори и клиенти.

Може да харесате още...