Семинар в Топлофикация Бургас

Семинар в Топлофикация Бургас

В началото на месец Ноември в  Бургас се проведе семинар на Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс, който беше организиран с любезното съдействие на Топлофикация Бургас и лично на изпълнителния директор  инж. Въльо Дучев.

На семинара присъстваха служители на Топлофикация Бургас, проектанти от КИИП Бургас и представители на различни фирми, които работят в областта на проектиране и изпълнение на отоплителни системи

Семинарните теми включваха няколко групи продукти на Данфосс с иновативен характер и приложение в областта на топлофикационната автоматика и ОВиК системите. Георги Георгиев, инженер по продажбите в Данфосс представи контролерите на Данфосс ECL 210 и 310 с техните подобрени функционални възможности, настройки,  комуникации и възможности за дистанционен контрол, както и ултразвуковите енергоизмервателни уреди Sonometer 1100 и 2100, техния принцип на действие, предимства и комуникационни възможности. 


Вижте също...