Серия tbg! По-доброто в еволюцията на газовите горелки

Новата линия газови горелки BALTUR, чийто официален представител за страната е фирма ТОПЛИК КО ООД, се отличава с широко разнообразие на гамата и характеристики на високо технологично ниво. Предлагани в следните версии:

– ТBG… – едностепенни (on/off) газови горелки;
– TBG…P – двустепенни газови горелки;
– TBG…PN – двустепенни прогресивно / модулиращи се газови горелки с пневматична модулация;
– TBG…МЕ – двустепенни прогресивно / модулиращи се газови горелки с електронна модулация;
– TBG…LXМЕ – двустепенни прогресивно / модулиращи се газови горелки с ниски емисии на замърсяване и електронна модулация;
– TBG…LXPN – двустепенни прогресивно/модулиращи се газови горелки с ниски емисии на замърсяване и пневматична модулация;
– TBG….LXPN V/ LXME V – версия с инвертер /контролиране скоростта на вентилатора посредством електронен контролер/.
Горелките TBG отговарят на изискванията на непрекъснато променящия се и все по-чувствителен към разходите пазар.

От характеристиките на тази нова линия се отличават следните предимства:
– модулационно съотношение до 1:9;
– висок к.п.д. на вентилация;
– ниска електрическа консумация;
– много ниско ниво на шум;
– степен на електрическа защита IP 55;
– възможност за функциониране с всякакъв тип горивна камера;
– лесен монтаж и поддръжка.

Преди всичко, обаче, трябва да се подчертае, че благодарение на новата концепция на горивната глава, се осъществява частична рециркулация на отработените газове в следствие на което всички горелки TBG са с ниски емисии на NOx, съобразно Европейски Стандарт EN676 – клас II.

Специално разработената серия – TBG LX – отговаря на изискванията на норматива EN676 – клас III.

 

Изградена от лека алумниева сплав, горелка TBG е снабдена с шарнир, който е с възможност за отваряне отляво или отдясно за по-лесен достъп до горивната глава при монтирана горелка, и подвижен фланец за прецизно присъединяване към различните видове котли.

С цел за по-голяма сигурност и контрол, тази нова линия е снабдена със система от електронни механизми за контрол и управление, съобразно изискванията на норматива EN298, с:
– отчитане на грешки при функционирането;
– контролно табло със сигнализиращи светодиоди;
– прекъсвач On/Off и ресет бутон.

Друго предимство е наличието на 4 възможности за монтиране на газовия тракт – отгоре, отдолу, отляво или отдясно на горелката в зависимост от условията на инсталацията.

Нискошумов вентилатор

Други характеристики на горелки TBG:

– вход на въздуха за горене, изолиран с шумоабсорбиращ материал, специално проектиран за постигане на оптимално плавно отваряне на въздушната клапа;
– интелигентни връзки между горелката и рампата, с проба за грешка;
– отчитане на пламъка посредством йонизационен електрод;
– газова рампа снабдена с: предпазен и работен вентил, пресостат за мин. налягане, регулатор на налягането и филтър.

… МЕ с електронна модулация

Традиционната система за модулация (механична модулация), използвана при стандартните горелки, предвижда механично свързване между сервомоторите и регулиращите механизми, посредством лостчета.

Това би могло да доведе до механична игра и хистерезис в системата за настройка на гориво-въздушната смес, причинявайки неточности в регулирането на горивото, най-вече при минимално натоварване.

При електронната модулация, механичните колебания са напълно елиминирани, тъй като сервомоторите са директно свързани с регулиращите механизми. По този начин се гарантират оптимални стойности на горивото във всеки момент от функционирането.

Правилната позиция на сервомотора (с точност до една десета от градуса) се гарантира от електронен механизъм, чиято задача е да управлява и контролира всички функции на горелката.

В този електронен „cam” е вграден и контрол за плътност. Модулиращият кит RWF40 и датчиците за температура или налягане се поръчват – по избор.

КОНТРОЛНО ТАБЛО НА ГОРЕЛКА …ME с клавиатура за програмиране (на снимката в ляво).
Визуализирa:
– работната последователност в позицията на въздушния сервомотор и управлението на сервомоторите;
– работно време на горелката и осъществени успешни включвания.

Дава информация за качеството на отчетения пламък. В случай на блокиране позволява, посредством код за грешка, незабавно разпознаване на причината за повредата. Възможност за визуализиране разхода на горивото.

ЕЛЕКТРОНЕН CAM (на снимката в средата).
Електронен програматор с микропроцесор за контрол и управление на функциите на горелката.
Вграден контрол за плътност на газовия вентил. Снабден с еBUS връзка.

СЕРВОМОТОРИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪЗДУХ И ГАЗ (на снимката в дясно).
Настройката на количеството въздух и газ става посредством стъпкови сервомотори с точност до десета от градуса. Голямата прецизност в настройките позволява поддържане на горене с оптимални стойности при всякакво натоварне.

… PN с пневматична модулация
При тази серия горелки е приложена нова система на модулация, която използва пневматични газови вентили „GARC” с постоянно съотношение на гориво-въздушна смес. Тук вече се навлиза в една много високоефективна, но в същото време лесна за употреба система. Настройката се ограничава до определяне на съотношението въздух/газ, (от което се определя и процентната стойност на излишъка на кислород), при минимална и максимална мощност на горелката. Многобройните междинни фази се автонастройват благодарение на характеристиките на тези вентили.

Тази система гарантира постоянни работни характеристики и абсолютна сигурност на функциониране дори и в случай, че външни фактори пречат изцяло или частично на входа за притока на въздух за горене.

Гамата горелки, които фирма ТОПЛИК КО ООД предлага на българския пазар е обширна и покрива диапазон от 16kW до 50MW за: нафтови, газови, мазутни или смесен тип горелки изработени в различни модели и версии.

Може да харесате още...